Slavonija : povijesne rasprave, crtice i bilješke : knjiga I./ Rudolf Horvat. -

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Slavonija : povijesne rasprave, crtice i bilješke : knjiga I./ Rudolf Horvat. -
Impressum
Zagreb : Tisak ˝Tipografije˝, 1936. -
Materijalni opis
174 str. ; 20 cm
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR.
Počevši od godine 1893. proučavao sam povijest Slavonije, t. j. onih krajeva, koji su činili bivše 3 županije: požešku, virovitičku i srijemsku.
Pribilježio sam svaku vijest, koju sam našao u arkivima po Slavoniji, te u Beču, Budimpešti, Gracu i Zagrebu, a koje se vijesti odnose na Slavoniju.
Jednako sam proučavao sve stare i nove knjige, u kojima se piše o prošlosti Slavonije.
Tečajem posljednjih 25 godina pročitao sam i sve hrvatske novine, koje su štampane od godine 1833., pa do danas.
Iz ovih sam novina ispisao sve vijesti o prilikama i dogodajima u slavonskim gradovima, trgovištima i selima.
Tako sam dugotrajnim radom sabrao nebrojene bilješke o prošlosti Osijeka, Vukovara, Požege, Mitrovice, Broda, Zemuna, Virovitice, Rume, Nove Gradiške, Petrovaradina, Đakova, Vinkovaca, Pakraca, Srijemskih Karlovaca, Daruvara, Iloka, Slatine, Županje, Bošnjaka, Našica, Iriga, Valpova, Sida, Novske, Indije, Dalja, Vrpolja, Hrtkovaca, Nikinaca, Šarengrada, Borova, Nuštra, Sotina, Cerne, Sikirevaca, Babine-grede, Nijemaca, Otoka, Morovića, Mikanovaca, Golubinaca, Stare Pazove, Slankamena, Kamenice, Vrdnika, Beočina, Donjega Miholjca, Aljmaša, Čepina, Orahovice, Petrijevaca, Su-hogpolja, Sladojevaca, Voćina, Kutjeva, Velike, Pleternice, Oriovca, Samca, Garčina, Nove Kapele, Staroga Petrovasela, Stare Gradiške, Davora, Jasenovca, Lipika, Lipovljana, Oku-čana, Andrijevaca, Kobaša, Kopanice, Banovejaruge, Badlje-vine, Dežanovca, Sirača i još mnogih drugih sela.
Prije 30 godina počeo sam iz svojih bilježaka sastavljati rasprave i crtice iz prošlosti pojedinih mjesta u Slavoniji.
Do danas sam dovršio nekoliko stotina takvih — ˝sto većih što manjih — studija.
Kako se nit moga života primiče kraju, odlucih se, da odštampam barem jedan dio svojih rasprava i crtica.
Nadam se, da ću time unijeti nešto svijetla u dosta tamnu povijest Slavonije.
U tu sam svrhu zamislio zbirku od j knjiga, koje će nositi naslov: »Slavonija.
Povjesne rasprave, crtice i bilješke«.
Prva je knjiga eto odštampana, a druge će ju naskoro slijediti, ako mi dragi Bog dade života i zdravlja.
U Zagrebu, dne 10. listopada 1936.

Dr. Rudolf Horvat, umirovljeni profesor.

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
S1236
U čitaonici!
949.75 HOR.R S
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306