Tumač zakonu od 3. listopada 1876. o postupku u pravnih poslovih manje vriednosti (o postupku bagatelnom ili maličnom) pred kr. kotarskimi sudovi (gradsko-delegovanimi kot. sudovi)

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Tumač zakonu od 3. listopada 1876. o postupku u pravnih poslovih manje vriednosti (o postupku bagatelnom ili maličnom) pred kr. kotarskimi sudovi (gradsko-delegovanimi kot. sudovi) / po Marianu Derenčinu. -
Impressum
Zagreb : Nakladom sveučilišne knjižare Albrecht i Fiedler, 1877. -
Materijalni opis
188 str. ; 23 cm. -
Napomena
Izv. oblik imena autora: Marijan Derenčin.
Bibliografija i bilješke uz tekst.

Povjest o postanku ovoga zakona, uzico je skopčana sa povjesti zakona o mjestnih sudovih.
Današnje zvanično moje svojstvo, pa okolnost, što sam ja bio izvjestiteljem saborskoga odbora, koji je obe osnove zakona predložio, dopuštaju mi upotrebiti izvore, iz kojih neću samo crpiti razna stadija u razvoju zakonotvornoga rada oko spomenutih, osnovah, već takodjer iztaknuti pouzdano svrhu, za kojom se je težilo kod njihova stvaranja.
Shvaćajući ovako povjest o postanku zakonah u obće, svatko će lahko uvidjeti, da ona neima samo po-vjestničke vriednosti, već da i krči put spoznanju za-konodavčeve namisli, koja je znameniti faktor za tumačenje zakona.
Znam da su se u zadnje doba pojavili, naročito u Niemačkoj, znameniti pravnici, koji ako i neporiču, to nastoje stegnuti na neznatnu vried-nost porabu zakonotvorna gradiva za pravilno shvaćenje zakona.
Neosjećam u sebi snage, da se latim pobijanja onih razlogah, koji po mojem nemjerodavnom mnienju, priznavaju premalo važnosti zakonotvornu gradivu; nu nemogu zatajiti svojega uvjerenja, da ovo gradivo, oprezno, i kritično upotrebljeno, vodi najpouzdanije k spoznanju zakonodavčeve namisli.
...

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
S1267
U čitaonici!
347 DEREN tum
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306