Izvješće o poslovanju i zaključni račun Varaždinske županijske štedionice (pobočnice austro-ugarske banke) za XXVI. družtvenu godinu 1898 = Geschäfs-Bericht und Rechnungs-Abschluß vor Varasdiner Comitats-Sparcassa für das XXVI. Gesellschafts-Jahr 1898 . -

E-građa, knjige
336 VAR i
Naslov
Izvješće o poslovanju i zaključni račun Varaždinske županijske štedionice (pobočnice austro-ugarske banke) za XXVI. družtvenu godinu 1898 = Geschäfs-Bericht und Rechnungs-Abschluß vor Varasdiner Comitats-Sparcassa für das XXVI. Gesellschafts-Jahr 1898 . -
Impressum
Varaždin : Tiskom J.B. Stiflera, 1898
Napomena
Tekst na hrvatskom i njemačkom jeziku.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Gradskoj knjižnici i čitaonici ˝Metel Ožegović˝ u Varaždinu.
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
X821
U čitaonici!
336 VARAŽ izv
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306