Banner
Point d.o.o.

Spomenici starogradske varaždinske općine

Textual material, printed Vrsta gradje
Title
Spomenici starogradske varaždinske općine / Mirko Androić ; [fotografije Kruno Sudec]. -
Impressum
Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu, 2008. -
Material description
232 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN
978-953-6075-17-1
Language
Hrvatski
Remark
Na spor. nasl. str.: Monumenta communitatis arcis varasd.

PREDGOVOR
Objavljivanjem rukopisa Mirka AndroićaSpomenicistarogradske varaždinske općine Državni arhiv u Varaždinu nastavlja realizaciju projekta objavljivanja najvažnijih, do sada neobjavljenih radova osnivača i dugogodišnjeg direktora varaždinskog Arhiva.
U knjizi koja je pred nama objedinjena su tri najvrednija izvornika za istraživanje povijesti varaždinske starogradske općine:
1. Zapisnik o izboru službenika starogradske varaždinske općine 1787. do 1850.
2. Sudski zapisnik starogradske varaždinske općine 1837. do 1850.
3. Zapisnik o kupoprodaji kuća i starogradskih zemljišta 1843. do 1850.
Navedene je izvornike prof. Androić transkribirao i priredio za tisak daleke 1952.g., dakle svega dvije godine po osnutku varaždinskog Arhiva.
...

Persons
Editor
Photographer
Inv.No
Info
Signature
Collection
S1158
In the reading room!
930.25 ANDRO spo
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306