Banner
Point d.o.o.

Spomenici starogradske varaždinske općine

Materiale librario, stampato Vrsta gradje
Titolo
Spomenici starogradske varaždinske općine / Mirko Androić ; [fotografije Kruno Sudec]. -
Impressum
Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu, 2008. -
Descrizione materiale
232 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN
978-953-6075-17-1
Lingua
Hrvatski
Nota
Na spor. nasl. str.: Monumenta communitatis arcis varasd.

PREDGOVOR
Objavljivanjem rukopisa Mirka AndroićaSpomenicistarogradske varaždinske općine Državni arhiv u Varaždinu nastavlja realizaciju projekta objavljivanja najvažnijih, do sada neobjavljenih radova osnivača i dugogodišnjeg direktora varaždinskog Arhiva.
U knjizi koja je pred nama objedinjena su tri najvrednija izvornika za istraživanje povijesti varaždinske starogradske općine:
1. Zapisnik o izboru službenika starogradske varaždinske općine 1787. do 1850.
2. Sudski zapisnik starogradske varaždinske općine 1837. do 1850.
3. Zapisnik o kupoprodaji kuća i starogradskih zemljišta 1843. do 1850.
Navedene je izvornike prof. Androić transkribirao i priredio za tisak daleke 1952.g., dakle svega dvije godine po osnutku varaždinskog Arhiva.
...

Persone
Autore del testo
Curatore
Fotografo
N.Inv.
Info
Segnatura
Collezione
S1158
In sala lettura!
930.25 ANDRO spo
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306