Banner
Point d.o.o.

Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci : Svezak XIII.. -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci : Svezak XIII.. -
Impressum
Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1968. -
Materijalni opis
269 str ; 24 cm. -
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Rijeci.
Pregled990001 Gradivo o ekonomskoj politici i trgovačkom prometu na Sjevernom Jadranu (Senj-Rijeka-Istra-Trst) u 18.stoljeću / Ivan Erceg. -
Nivo
Naslov
Gradivo o ekonomskoj politici i trgovačkom prometu na Sjevernom Jadranu (Senj-Rijeka-Istra-Trst) u 18.stoljeću / Ivan Erceg. -
Materijalni opis
str. 5-75
Pregled990002 Popisi oprema udavača (dotali) iz 18. i početka 19. stoljeća (građa za povijest kastavske nošnje) / Radmila Matejčić. -
Nivo
Naslov
Popisi oprema udavača (dotali) iz 18. i početka 19. stoljeća (građa za povijest kastavske nošnje) / Radmila Matejčić. -
Materijalni opis
str. 77-118
Pregled990003 Pisma Carla de Franceschija Šimi Ljubiću / Miroslav Bertoša. -
Nivo
Naslov
Pisma Carla de Franceschija Šimi Ljubiću / Miroslav Bertoša. -
Materijalni opis
str. 119-136
Pregled990004 Prilog historiji trgovine između ugarsko-hrvatskog zaleđa i sjevernog Jadrana u drugoj polovini 18. stoljeća (Protokol komercijalnog direktorija u Beču od 29.XI.1759. o uređenju prometa na magistrali Sisak-Karlovac-Rijeka) / Igor Karaman. -
Nivo
Naslov
Prilog historiji trgovine između ugarsko-hrvatskog zaleđa i sjevernog Jadrana u drugoj polovini 18. stoljeća (Protokol komercijalnog direktorija u Beču od 29.XI.1759. o uređenju prometa na magistrali Sisak-Karlovac-Rijeka) / Igor Karaman. -
Materijalni opis
str. 137-148
Pregled990005 Nova građa za historiju 1918. godine u Istri i Rijeci / Bernard Stulli. -
Nivo
Naslov
Nova građa za historiju 1918. godine u Istri i Rijeci / Bernard Stulli. -
Materijalni opis
str. 149-179
Pregled990006 Građa o radu istarskih predstavnika u Jugoslavenskom odboru (II dio) / Dragovan Šepić. -
Nivo
Naslov
Građa o radu istarskih predstavnika u Jugoslavenskom odboru (II dio) / Dragovan Šepić. -
Materijalni opis
str. 181-269
Otvori sve
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X1067
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ri13
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306