Banner
Point d.o.o.

Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu : Svezak XVI.. -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu : Svezak XVI.. -
Impressum
Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1971. -
Materijalni opis
395 str ; 24 cm. -
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Rijeci.
Pregled990001 Urbar i popis prihoda Trsata (1524-1601) / Danilo Klen. -
Nivo
Naslov
Urbar i popis prihoda Trsata (1524-1601) / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 7-50
Pregled990002 Etnička struktura Pule od 1613-1797 s posebnim osvrtom na smjer doseljavanja njezina stanovništva (II dio) / Miroslav Bertoša. -
Nivo
Naslov
Etnička struktura Pule od 1613-1797 s posebnim osvrtom na smjer doseljavanja njezina stanovništva (II dio) / Miroslav Bertoša. -
Materijalni opis
str. 51-89
Pregled990003 Nekoliko spisa organa vlasti o komunistima na otoku Krku za šestojanuarske diktature / Bosiljka Janjatović, Petar Strčić. -
Nivo
Naslov
Nekoliko spisa organa vlasti o komunistima na otoku Krku za šestojanuarske diktature / Bosiljka Janjatović, Petar Strčić. -
Materijalni opis
str. 91-126
Pregled990004 Kako i kada su Krčki knezivi stekli Modruš i Vinodol? / Nada Klaić. -
Nivo
Naslov
Kako i kada su Krčki knezivi stekli Modruš i Vinodol? / Nada Klaić. -
Materijalni opis
str. 129-168
Pregled990005 Pravo prvokupa i otkupa u srednjevjekovnoj Istri / Lujo Margetić. -
Nivo
Naslov
Pravo prvokupa i otkupa u srednjevjekovnoj Istri / Lujo Margetić. -
Materijalni opis
str. 169-212
Pregled990006 Kupljenik - stara hrvatska mjera / Zlatko Herkov. -
Nivo
Naslov
Kupljenik - stara hrvatska mjera / Zlatko Herkov. -
Materijalni opis
str. 213-260
Pregled990007 Urbar Pićanske biskupije (1617-1621) povijesni pregled / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Urbar Pićanske biskupije (1617-1621) povijesni pregled / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 263-283
Pregled990008 Sumarni prikaz današnjeg stanja i sadržaja biskupskog i kaptolskog arhiva u Senju / Vladimir Kraljić. -
Nivo
Naslov
Sumarni prikaz današnjeg stanja i sadržaja biskupskog i kaptolskog arhiva u Senju / Vladimir Kraljić. -
Materijalni opis
str. 285-291
Pregled990009 Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli / Miho Debeljuh. -
Nivo
Naslov
Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli / Miho Debeljuh. -
Materijalni opis
str. 293-352
Pregled990010 Podaci o nekim značajnim spisima o djelatnosti radničkih organizacija u Rijeci (1874-1916) / Antun Herljević. -
Nivo
Naslov
Podaci o nekim značajnim spisima o djelatnosti radničkih organizacija u Rijeci (1874-1916) / Antun Herljević. -
Materijalni opis
str. 353-368
Pregled990011 Krčke arhivalije u Historijskom arhivu u Rijeci / Danilo Klen. -
Nivo
Naslov
Krčke arhivalije u Historijskom arhivu u Rijeci / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 371-378
Pregled990012 Izvještaj o studijskom boravku u Veneciji / Danilo Klen. -
Nivo
Naslov
Izvještaj o studijskom boravku u Veneciji / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 379-384
Pregled990013 Radovi na inventarizaciji crkvene arhivske građe na području Historijskog arhiva u Pazinu / Jakov Jelinčić. -
Nivo
Naslov
Radovi na inventarizaciji crkvene arhivske građe na području Historijskog arhiva u Pazinu / Jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 385-386
Pregled990014 Savjetovanje o crkvenim arhivima za kler u Pazinu / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Savjetovanje o crkvenim arhivima za kler u Pazinu / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 387-388
Pregled990015 Savjetovanje o vođenju registrature u Pazinu / Josip Leuštek. -
Nivo
Naslov
Savjetovanje o vođenju registrature u Pazinu / Josip Leuštek. -
Materijalni opis
str. 389
Pregled990016 O kompetenciji prikupljanja arhivske građe o radničkom pokretu i NOB-i na području djelovanja Historijskog arhiva Rijeka / Ljubomir Petrović. -
Nivo
Naslov
O kompetenciji prikupljanja arhivske građe o radničkom pokretu i NOB-i na području djelovanja Historijskog arhiva Rijeka / Ljubomir Petrović. -
Materijalni opis
str. 390-391
Pregled990017 Prvi sastanak crkvenih arhivista u Rijeci / Zora Brečević. -
Nivo
Naslov
Prvi sastanak crkvenih arhivista u Rijeci / Zora Brečević. -
Materijalni opis
str 392
Pregled990018 Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio u 1971. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije. -
Nivo
Naslov
Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio u 1971. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije. -
Materijalni opis
str. 393-395
Otvori sve
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X1070
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ri16
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306