Banner
Point d.o.o.

Ivanečki kalendar 1977

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Ivanečki kalendar 1977 / Eduard Kušen. -
Impressum
Ivanec : Novinsko izdavačko i štamparsko poduzeće, 1977. -
Materijalni opis
159 str. : ilustr. ; 24 cm
Uputnica
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR

Četvrto godište IVANEČKOG KALENDARA zadržalo je profil triju ranijih pa ćemo za nove čitatelje ponoviti uvodni stavak.

»Ovo godište IVANEČKOG KALENDARA samo je logički nastavak prethodnih godišta, ustrajanje u osnovnoj namjeri da se prikupi i obradi što više informacija o lvanečkom kraju.
Novim smo čitateljima nadalje dužni objasniti da ni jednu temu obrađenu u ovoj publikaciji ne treba shvatiti kao konačno obrađenu, već kao prilog njenu osvjetljavanju, s mogućnošću dopune u slijedećim godištima.«

Posebno nas raduje veliki broj suradnika, koji se javlja u ovom godištu.
To govori da imamo daleko više, nego se to obično misli, domaćih ljudi vičnih pisanju, kao i prijatelja Ivanečkog kraja.

Do sada su u svakom godištu obrađivana raznorodna područja, ali se ipak u svakom od njih nastojala podcrtati neka tema.
U IK ’74 naglašeno je naselje Ivanec kao općinski centar, u IK ’75- turizam s Trakošćanom, u IK ’76 prosvjeta i kultura s Lepoglavom.
IVANEČKI KALENDAR 77 tematski je usmjeren na poljoprivredu.
Treba odmah naglasiti da pristup nije tehnički, agronomski.
Pozornost tekstova i ilustracija usmjerena je na pojave i obilježja koja poljoprivredna djelatnost inducira u lvanečkom kraju.
...

Pregled990001 Predgovor
Nivo
Signatura
KUŠEN, Edo
Naslov
Predgovor
Materijalni opis
str. 3-4
Jezik
hrv
Pregled990002 Tito u Ivanečkom kraju
Nivo
Naslov
Tito u Ivanečkom kraju
Materijalni opis
str. 5
Jezik
hrv
Pregled990003 Kalendar
Nivo
Naslov
Kalendar
Materijalni opis
str. 6-7
Jezik
hrv
Pregled990004 Kulturni pejzaž
Nivo
Naslov
Kulturni pejzaž
Materijalni opis
str. 8-9
Jezik
hrv
Pregled990005 Kulturni pejzaž - proizvod elemenata prirodne sredine i društvenih faktora
Nivo
Signatura
CIKAČ, Zdenko
Naslov
Kulturni pejzaž - proizvod elemenata prirodne sredine i društvenih faktora
Materijalni opis
str. 10-20
Jezik
hrv
Pregled990006 Vinogradarstvo u Ivanečkom kraju
Nivo
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Vinogradarstvo u Ivanečkom kraju
Materijalni opis
str. 21-25
Jezik
hrv
Pregled990007 Stanje i potreba regeneracije ivanečkih i varaždinskih vinograda
Nivo
Naslov
Stanje i potreba regeneracije ivanečkih i varaždinskih vinograda
Materijalni opis
str. 26-28
Jezik
hrv
Pregled990008 ˝ČARDAK˝ - novi nasad vinograda
Nivo
Signatura
PAHIĆ, Verica
Naslov
˝ČARDAK˝ - novi nasad vinograda
Materijalni opis
str. 29-31
Jezik
hrv
Pregled990009 ˝Raketari˝
Nivo
Signatura
PAHIĆ, Verica
Naslov
˝Raketari˝
Materijalni opis
str. 31-32
Jezik
hrv
Pregled990010 Naši zelinaši
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Naši zelinaši
Materijalni opis
str. 32-34
Jezik
hrv
Pregled990011 Sorta ˝BEDNJA 4n˝
Nivo
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Sorta ˝BEDNJA 4n˝
Materijalni opis
str. 35-37
Jezik
hrv
Pregled990012 Tradicija proizvodnje sira
Nivo
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Tradicija proizvodnje sira
Materijalni opis
str. 38-39
Jezik
hrv
Pregled990013 Pčelarstvo
Nivo
Signatura
KLIER, Eduard
Naslov
Pčelarstvo
Materijalni opis
str. 40-41
Jezik
hrv
Pregled990014 Naš hmelj
Nivo
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Naš hmelj
Materijalni opis
str. 41
Jezik
hrv
Pregled990015 PROSO - žito prošlosti
Nivo
Signatura
LAJTMAN, Ivo
Naslov
PROSO - žito prošlosti
Materijalni opis
str. 42-43
Jezik
hrv
Pregled990016 Domaći recepti
Nivo
Signatura
KUŠEN, Agneza
Naslov
Domaći recepti
Materijalni opis
str. 44-46
Jezik
hrv
Pregled990017 I kod jela reda mora biti
Nivo
Signatura
STUBIČAR, Žiga
Naslov
I kod jela reda mora biti
Materijalni opis
str. 47
Jezik
hrv
Pregled990018 ˝Melini˝ na Bistrici
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
˝Melini˝ na Bistrici
Materijalni opis
str. 48-55
Jezik
hrv
Pregled990019 Rogoz, slama i drvo
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Rogoz, slama i drvo
Materijalni opis
str. 56-58
Jezik
hrv
Pregled990020 Škrinje iz Kraševca
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Škrinje iz Kraševca
Materijalni opis
str. 59-60
Jezik
hrv
Pregled990021 Zagorska bonja
Nivo
Signatura
GUŠIĆ, Marijana
Naslov
Zagorska bonja
Materijalni opis
str. 61-64
Jezik
hrv
Pregled990022 Glazbeno nasljeđe
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Glazbeno nasljeđe
Materijalni opis
str. 65-68
Jezik
hrv
Pregled990023 ˝Poleg jedne velke gore˝ - drugi put
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
˝Poleg jedne velke gore˝ - drugi put
Materijalni opis
str. 68-69
Jezik
hrv
Pregled990024 Ivanečki kruh ze sedem kori
Nivo
Signatura
JEMBRIH, Ivica
Naslov
Ivanečki kruh ze sedem kori
Materijalni opis
str. 70-71
Jezik
hrv
Pregled990025 Ivanec kao srednjoškolski centar
Nivo
Naslov
Ivanec kao srednjoškolski centar
Materijalni opis
str. 72-73
Jezik
hrv
Pregled990026 Gradit će se novi planinaski dom
Nivo
Naslov
Gradit će se novi planinaski dom
Materijalni opis
str. 74-75
Jezik
hrv
Pregled990027 Joža Vresk
Nivo
Signatura
MIHIČIĆ, Andro-Vid
Naslov
Joža Vresk
Materijalni opis
str. 76-82
Jezik
hrv
Pregled990028 Baranja - nova postojbina naših zemljaka
Nivo
Signatura
KUŠEN, Josip
Naslov
Baranja - nova postojbina naših zemljaka
Materijalni opis
str. 83-88
Jezik
hrv
Pregled990030 Osnovna škola Brezova Gora
Nivo
Signatura
SPAIĆ, Nedjeljka
Naslov
Osnovna škola Brezova Gora
Materijalni opis
str. 89-91
Jezik
hrv
Pregled990031 Brezova Gora u NOB-i
Nivo
Signatura
ŠLIBAR, Stjepan
Naslov
Brezova Gora u NOB-i
Materijalni opis
str. 92-93
Jezik
hrv
Pregled990032 Ivanečka partizanska četa
Nivo
Naslov
Ivanečka partizanska četa
Materijalni opis
str. 94-96
Jezik
hrv
Pregled990033 Franjo Županić
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Franjo Županić
Materijalni opis
str. 97-99
Jezik
hrv
Pregled990034 Slavko Radić
Nivo
Naslov
Slavko Radić
Materijalni opis
str. 100-103
Jezik
hrv
Pregled990035 Stjepan Šlibar
Nivo
Naslov
Stjepan Šlibar
Materijalni opis
str. 104
Jezik
hrv
Pregled990036 Počeci ljevičarskog okupljanja i političkog rada u Ivancu
Nivo
Signatura
BUKOVEC, Ivan
Naslov
Počeci ljevičarskog okupljanja i političkog rada u Ivancu
Materijalni opis
str. 105-109
Jezik
hrv
Pregled990037 Adolf Hitler i njegov pokret
Nivo
Signatura
GEORGIJEVIĆ, Pavle
Naslov
Adolf Hitler i njegov pokret
Materijalni opis
str 109
Jezik
hrv
Pregled990038 Fašizam i demokracija
Nivo
Naslov
Fašizam i demokracija
Materijalni opis
str. 110
Jezik
hrv
Pregled990039 Sjećanje na Josipa Kraša
Nivo
Signatura
IVANUŠA, Vilko
Naslov
Sjećanje na Josipa Kraša
Materijalni opis
str. 111-113
Jezik
hrv
Pregled990040 Povijest zadrugarstva
Nivo
Signatura
FRIŠČIĆ, Josip
Naslov
Povijest zadrugarstva
Materijalni opis
str. 114-127
Jezik
hrv
Pregled990041 Školske zadruge
Nivo
Signatura
CUKOR, Tomislav
Naslov
Školske zadruge
Materijalni opis
str. 127-129
Jezik
hrv
Pregled990042 PZK Ivanec
Nivo
Signatura
HORVAT, Stjepan
Naslov
PZK Ivanec
Materijalni opis
str. 129-130
Jezik
hrv
Pregled990043 Proizvodnja brojlerskog mesa
Nivo
Signatura
KUŠEN, Josip
Naslov
Proizvodnja brojlerskog mesa
Materijalni opis
str. 131-135
Jezik
hrv
Pregled990044 Do Goranca i Sv. Vuka
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Do Goranca i Sv. Vuka
Materijalni opis
str. 135-137
Jezik
hrv
Pregled990045 Kamena strela
Nivo
Signatura
ŠANTALAB, Danijel
Naslov
Kamena strela
Materijalni opis
str. 137-138
Jezik
hrv
Pregled990046 Brončano doba
Nivo
Signatura
POJE, Marija
Naslov
Brončano doba
Materijalni opis
str. 138-142
Jezik
hrv
Pregled990047 Pogled u prošlost Ivanca
Nivo
Signatura
ŠABAN, Ladislav
Naslov
Pogled u prošlost Ivanca
Materijalni opis
str. 143-158
Jezik
hrv
Pregled990048 Dodatak prijašnjim godištima
Nivo
Naslov
Dodatak prijašnjim godištima
Materijalni opis
str. 159
Jezik
hrv
Otvori sve
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1437
U čitaonici!
059 IVANEC
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306