Banner
Point d.o.o.

Ivanečki kalendar 1981

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Ivanečki kalendar 1981 / Eduard Kušen, Cvjetko Šoštarić. -
Impressum
Ivanec : Novinsko izdavačko i štamparska radna organizacija, 1981. -
Materijalni opis
112 str. : ilustr. ; 24 cm
Uputnica
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR SEDMOM GODIŠTU

Za nove čitatelje i ovom prilikom ponavljamo dio predgovora iz ranijih godišta:

»I ovo je godište Ivanečkog kalendara logički nastavak prethodnih, ustrajanje u osnovnoj namjeri da se prikupi i obradi što više informacija o Ivanečkom kraju.
Novim smo čitateljima nadalje dužni objasniti da ni jednu temu obrađenu u ovoj publikaciji ne treba shvatiti kao konačno obrađenu, već kao prilog njenu osvjetljavanju, s mogućnošću dopune u slijedećim godištima.«

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da sa svakim godištem raste broj suradnika Kalendara.
Ove godine primili smo toliko dobrih priloga da je prava šteta što nam skučeni prostor naše publikacije nije
omogućio da ih sve objavimo.
Zbog toga se ispričavamo autorima neobjavljenih napisa i nadamo se da ćemo te napise objaviti u idućem godištu.

Zahvaljujemo se svim autorima, koji su nam poslali svoje napise, kao i Skupštini općine Ivanec, Općinskoj konferenciji Saveza komunista i Socijalističkog saveza te svima koji su oglašavanjem u Kalendaru,
njegovom kupnjom ili na drugi način pridonjeli njegovu izlaženju.

Koristimo ovu priliku da svim čitateljima, koji posjeduju interesantne podatke i dokumentaciju u smislu tema i karaktera Kalendara, uputimo poziv na suradnju u njegovu slijedećem, osmom godištu.

Ivanec, u prosincu 1980. godine.

Urednici:

Eduard Kušen i Cvjetko Šoštarić

Predgovor
Nivo
Signatura
KUŠEN, Eduard
Naslov
Predgovor
Materijalni opis
str. 3
Jezik
hrv
Prilozi o Titu
Nivo
Signatura
KRAŠ, Marijan
Naslov
Prilozi o Titu
Materijalni opis
str. 4-5
Jezik
hrv
Kalendar
Nivo
Naslov
Kalendar
Materijalni opis
str. 6-7
Jezik
hrv
Osnovna idejno-politička pitanja društveno-ekonomskog razvoja općine Ivanec u narednom srednjoročnom planu od 1981. do 1985. godine i zadaci SK i drugih socijalističkih organiziranih snaga
Nivo
Signatura
PATEKAR, Izidor
Naslov
Osnovna idejno-politička pitanja društveno-ekonomskog razvoja općine Ivanec u narednom srednjoročnom planu od 1981. do 1985. godine i zadaci SK i drugih socijalističkih organiziranih snaga
Materijalni opis
str. 8-13
Jezik
hrv
Narodni heroj Josip Kraš
Nivo
Naslov
Narodni heroj Josip Kraš
Materijalni opis
str. 14
Jezik
hrv
Razgovor s Eleonorom Galinović, kćerkom Josipa Kraša
Nivo
Signatura
KNEŽEVIĆ, Ivan
Naslov
Razgovor s Eleonorom Galinović, kćerkom Josipa Kraša
Materijalni opis
str. 15-16
Jezik
hrv
Bez zbogom
Nivo
Signatura
SURKO, Nada
Naslov
Bez zbogom
Materijalni opis
str. 16
Jezik
hrv
Stazama NOB-a
Nivo
Naslov
Stazama NOB-a
Materijalni opis
str. 17-19
Jezik
hrv
V Ivonjce 1980
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
V Ivonjce 1980
Materijalni opis
str. 19-21
Jezik
hrv
Prostorna organizacija Ivanca
Nivo
Signatura
FURLAN-CIMERMAN, Nataša
Naslov
Prostorna organizacija Ivanca
Materijalni opis
str. 21-26
Jezik
hrv
Ivanečke razglednice
Nivo
Naslov
Ivanečke razglednice
Materijalni opis
str. 27-29
Jezik
hrv
Bistrica više nije Bistrica
Nivo
Signatura
KUŠEN, Eduard
Naslov
Bistrica više nije Bistrica
Materijalni opis
str. 30-35
Jezik
hrv
Kazneno-popravni dom u Lepoglavi
Nivo
Signatura
BUĐANOVAC, Miloš
Naslov
Kazneno-popravni dom u Lepoglavi
Materijalni opis
str. 36-44
Jezik
hrv
Odgojni zavod ˝Pahinsko˝ u Ivancu
Nivo
Signatura
LUKAVEČKI, Martin
Naslov
Odgojni zavod ˝Pahinsko˝ u Ivancu
Materijalni opis
str. 45-47
Jezik
hrv
Klopotec
Nivo
Signatura
KRALJ, Ohrida
Naslov
Klopotec
Materijalni opis
str. 47
Jezik
hrv
Lepoglavske čipke
Nivo
Naslov
Lepoglavske čipke
Materijalni opis
str. 48-53
Jezik
hrv
Bednjunsko ženjeitvo
Nivo
Signatura
GENC, Josip
Naslov
Bednjunsko ženjeitvo
Materijalni opis
str. 54-59
Jezik
hrv
Nestaje li etnografsko blago ivanečkog kraja
Nivo
Signatura
ŠPREM, Slavko
Naslov
Nestaje li etnografsko blago ivanečkog kraja
Materijalni opis
str. 60-61
Jezik
hrv
Kiparstvo Slavka Stolnika
Nivo
Signatura
KUŠEN, Eduard
Naslov
Kiparstvo Slavka Stolnika
Materijalni opis
str. 62-67
Jezik
hrv
Ostavština Gustava Krkleca u Varaždinu
Nivo
Signatura
KRAŠ, Marijan
Naslov
Ostavština Gustava Krkleca u Varaždinu
Materijalni opis
str. 68-69
Jezik
hrv
Ksaver Šandor Đalski kao lovac u Ivancu
Nivo
Signatura
KRKLEC, Gustav
Naslov
Ksaver Šandor Đalski kao lovac u Ivancu
Materijalni opis
str. 70-72
Jezik
hrv
Poumtim jadne nedieljne jasanjske jitre
Nivo
Signatura
ŠPREM, Slavko
Naslov
Poumtim jadne nedieljne jasanjske jitre
Materijalni opis
str. 72
Jezik
hrv
Varaždin - grad slavljenik
Nivo
Signatura
ZUBER, Marijan
Naslov
Varaždin - grad slavljenik
Materijalni opis
str. 73-76
Jezik
hrv
Špumpet
Nivo
Signatura
ŠPREM, Slavko
Naslov
Špumpet
Materijalni opis
str. 76
Jezik
hrv
Zagorsko selo na podravskoj ravnici
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Zagorsko selo na podravskoj ravnici
Materijalni opis
str. 77-79
Jezik
hrv
Franjo Švelec
Nivo
Signatura
FRIŠČIĆ, Stjepan
Naslov
Franjo Švelec
Materijalni opis
str. 80-81
Jezik
hrv
Ide sneha
Nivo
Signatura
BAJSIĆ, Josip
Naslov
Ide sneha
Materijalni opis
str. 81
Jezik
hrv
Miroslav Kunić
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Miroslav Kunić
Materijalni opis
str. 82-83
Jezik
hrv
Stjepan Zagorc
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Stjepan Zagorc
Materijalni opis
str. 83
Jezik
hrv
Nagrada općine Ivanec 8. svibanj
Nivo
Naslov
Nagrada općine Ivanec 8. svibanj
Materijalni opis
str. 84-85
Jezik
hrv
Glazbeni barok i u Lepoglavi
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Glazbeni barok i u Lepoglavi
Materijalni opis
str. 85-87
Jezik
hrv
˝Poleg jedne velke gore˝ - četvrti put
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
˝Poleg jedne velke gore˝ - četvrti put
Materijalni opis
str. 87-88
Jezik
hrv
Bednja sve jače kulturno središte
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Bednja sve jače kulturno središte
Materijalni opis
str. 88-89
Jezik
hrv
Jugoslavija u slikama
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Jugoslavija u slikama
Materijalni opis
str. 90-94
Jezik
hrv
60. obljetnica općinske organizacije Crvenog križa
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
60. obljetnica općinske organizacije Crvenog križa
Materijalni opis
str. 95-96
Jezik
hrv
Vino i priznanja
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Vino i priznanja
Materijalni opis
str. 96-97
Jezik
hrv
On i ona
Nivo
Signatura
KRALJ, Ohrida
Naslov
On i ona
Materijalni opis
str. 97
Jezik
hrv
U spomen Josipu Jedvaju
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
U spomen Josipu Jedvaju
Materijalni opis
str. 98
Jezik
hrv
Sportsko-rekreacijski uspjesi i priznanja
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Sportsko-rekreacijski uspjesi i priznanja
Materijalni opis
str. 99
Jezik
hrv
Muoj brieg
Nivo
Signatura
PALJAK, Josip
Naslov
Muoj brieg
Materijalni opis
str. 100-101
Jezik
hrv
Na maceljskim bregima
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Na maceljskim bregima
Materijalni opis
str. 102-103
Jezik
hrv
Mučeča jesen
Nivo
Signatura
STANKO, Ksenija
Naslov
Mučeča jesen
Materijalni opis
str. 103
Jezik
hrv
Teče rijeka Bednja
Nivo
Signatura
LUKAVEČKI, Martin
Naslov
Teče rijeka Bednja
Materijalni opis
str. 104
Jezik
hrv
Prvomajska - ITAS 1960-1980.
Nivo
Naslov
Prvomajska - ITAS 1960-1980.
Materijalni opis
str. 105-111
Jezik
hrv
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1439
U čitaonici!
059 IVANEC
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306