Banner
ORNITOLOGIJA

Ornitoložke bilježke za hrvatsku faunu : Svežanj prvi

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Ornitoložke bilježke za hrvatsku faunu : Svežanj prvi / Sakupio S. Brusina. -
Impresum
Zagreb : Glasnik Hrv. naravnoslovnoga družtva, 1888. -
Materijalni opis
22 str ; 22 cm
Napomena
Preštampano iz Glasnika Hrvatskoga naravnoslovnoga družtva III. godina str. 129-150
Digitalizirana knjiga - Izvornik u privatnoj zbirci u Varaždinu.

Često sam dužan predali javnosti razne viesti, koje su inače više ili manje vriedni prilozi za domaću faunu.
Takove su viesti za stručnjaka gotovo izgubljene, jer tko da prolista sve dnevne domaće novine, odakle da ih dobije u podpunom broju, kad se na lo odluči, da skupi grad ju za izradjivanje jedne ili druge partije naše faune?
Evo za što sam nakanio, onakove viesti, bile moje bile od drugih, ili već priobćene u političkih novinah ili još ne štampane sabrati pod skupnim naslovom „Bilježke za hrvatsku faunu˝, te ako uzlreba u popravljenom izdanju popunjenom notami na novo štampati u „Glasniku˝.
Svaki ću pako prilog označiti posebnim naslovom, kao što su sliedeća tri priloga za hrvatsku ornitologiju.

U Zagrebu mjeseca kolovoza 1888.

Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X320
On-line
598.2 BRUSI orn
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306