Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Eksperimentalna fizika : na osnovi novijega mišljenja : za više razrede srednjih i njima sličnih škola

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
Naslov
Eksperimentalna fizika : na osnovi novijega mišljenja : za više razrede srednjih i njima sličnih škola / Oton Kučera. -
Impressum
Zagreb : Kr. sveučilišna knjižara Fr. Suppana, 1902. -
Materijalni opis
504 str. ; 24 cm + 373 slike i 1 spektralna karta. -
Cijena je ukoričenoj knjizi 6 kruna.

PREDGOVOR.
Ova je knjiga određena, da služi u prvom redu kod obuke u višim razredima gimnazija, realnih gimnazija i realaka i da učenicima bude na ruku, kako bi učvrstili i stalno prisvojili znanje stečeno kod žive obuke.
Prema tomu je u njoj obrađeno gradivo propisano za više razrede gimnazija i realnih gimnazija u Hrvatskoj i Slavoniji, pa gimnazija i realaka u Austriji prema novim naučnim osnovama za austrijske realke i gimnazije od g. 1899. i g. 1900.
Načela su i misli austrijskih novih ins trukci j a za gimnazije i realke upotrijebljena i kod obrađivanja i kod raspoređivanja gradiva gotovo svagdje, no utjecala je na to pored didaktičnih prinosa za obuku fizike u Poskeovu časopisu i radnja Kiesslingova „Didaktik und Methođik des Phvsik-Unterrichts˝, koja je g. 1895. izišla u poznatom Baumeisterovu djelu.
U načinu obrađivanja vodilo je pisca u prvom redu iskustvo stečeno mnogogodišnjim poučavanjem u fizici: nastojao je, da što lakšim i što jasnijim, dakle posve izvedenim, razlaganjem i ne suviše zbitim stilom razjasni glavne nauke fizike naizmjence deduktivnom i induktivnom metodom.
Poradi toga je ova knjiga nekako u sredini između knjiga, koje zbijaju veliku količinu sadržaja u razmjerno tanku knjižicu, i onih, koje obrađuju od prilike isto gradivo sasvim opširno.
...

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
S1211
U čitaonici!
Z53 KUČRA eks
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306