Banner
Digitalna knjinica

Upotreba pisma pacijentu kao metode u edukaciji studenata medicine : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Upotreba pisma pacijentu kao metode u edukaciji studenata medicine : doktorska disertacija / Nataa Mrdulja-uji ; [mentor Igor vab]. -
Impresum
Split : N. Mrdulja-uji, 2014. -
Materijalni opis
100 listova ; 30 cm + 1 optiki disk. -
Uputnica
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveuilite u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 82-94. - Summary.

SAETAK

Cilj.
Procjena mogunosti uporabe pisma pacijentu kao edukacijske metode tijekom izobrazbe studenata medicine zavrne (este) godine studija na predmetu Obiteljska medicina Medicinskog fakulteta Sveuilita u Splitu.

Ispitanici i postupci.
Istraivanjem su obuhvaeni svi studenti este godine Medicinskog fakulteta u Splitu akademskih godina 2010./11., 2011./12., 2012./13 (n=121).
Uzorak su predstavljala pisma koja su ti studenti napisali pacijentima za vrijeme vjebi iz kolegija Obiteljska medicina (svaki student 4 pisma; n=484).

Primijenjen je obrazac za ocjenu
konzultacije i pisma; ocijenjene kategorije bile su: jasnoa opisa bolesti/stanja, znanje, kvaliteta/korisnost preporuke, pristojnost, umijee usmenog/pismenog izraavanja, ocjene 1 - 5, raspon bodova od 1-25), instrument za mjerenje lijenikova suosjeanja (empatije) u konzultaciji (engl.
Consultation and Relational Empathy, CARE) i instrument za mjerenje pacijentove osposobljenosti za noenje s boleu (engl.Patient enablement instrument, PEI).
Odabranim pacijentima studenti su nakon konzultacije napisali pismo s opisom i objanjenjem bolesti, lijeenja i preporukama za noenje s boleu.
Nakon to su sva pisma prikupljena, ocijenili su ih pacijenti (n=222), mentori (n=22) i nezavisni ocjenjivai (n=3).
Pacijenti su u pismu podcrtali dijelove pisma koje nisu razumjeli, a ocjenjivai dijelove za koje su procijenili da ih pacijenti nee razumjeti.
Pisma smo analizirali kao jedinice i grupirana prema studentima - autorima (klasteri).
Uz standardne metode, postojanje klastera uvaeno je koritenjem viestruke linearne regresije (klasteri kao dummy varijabla).

Rezultati.
Analiza pisama kao pojedinanih, nezavisnih jedinica i kao klastera dala je sline rezultate, pa je prikazana analiza pisama kao nezavisnih jedinica.
Postojala je slaba korelacija izmeu kvalitete napisanih pisama (ocjene mentora) i zadovoljstva pacijenata
(ocjene pacijenata) (r=0,184; P=0,007).
Iako im je konzultacija sama po sebi bila razumljivija od pisma (62,3% vs. 37,7%), pacijenti (n=194) su neto bolje razumjeli terapiju i preporuke za lijeenje nakon to su im studenti napisali pismo [pacijentova ocjena (M,95%-tni raspon pouzdanosti): 4,45 (4,36-4,56), mentorova ocjena: 4,10 (3,98-4,22)]. Pacijenti su ocijenili pisma ocjenom: 23.7 (23.5-24.0), slino kao i mentori: 22.3 (21.8-22.6), dok su nezavisni ocjenjivai bili neto stroi: 20.2 (20.0-20.5). ...

Osobe
Autor teksta
Mentor
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1416
U čitaonici!
D 2014 MRD
Point d.o.o. - Vidoveka 56b, VARADIN - Tel: 042/206 306