Sheme spajanja u elektrotehnici : osnovni spojevi radio-tehnike i elektronike eElektronika u industriji Automatika i regulacija : knjiga druga

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Sheme spajanja u elektrotehnici : osnovni spojevi radio-tehnike i elektronike eElektronika u industriji Automatika i regulacija : knjiga druga / Zvonko Vistrička. -
Izdanje
2. prošireno izd. -
Impressum
Zagreb : Tehnička knjiga, 1966. -
Materijalni opis
319 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN
86-7059-107-3

PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
Naše stoljeće nam je donijelo brz napredak u svim oblastima primijenjene tehnike, no ipak, od svih grana i područja neće historičarima biti teško da se odluče za onu koja je u tom pravcu dostigla najviši stepen razvitka.
Elektronikom je izvršena revolucija u raznim privrednim granama, gdje nam ona, primijenjena, omogućuje da upravljamo najpreciznijim i najkompliciranijim uređajima i postrojenjima.
Telegrafiji, radio-lokaciji, automatizaciji proizvodnih procesa itd. - svemu tome daje osnovni pečat ova relativno mlada grana tehnike.
Široko je područje njene primjene, a elektronički uređaji su veoma složeni.
Ako si predstavimo, da samo manji radio-prijemnik ima četiri elektronke, moderni televizori ih imaju oko petnaest i više, avioni nekoliko stotina, sateliti još više od toga, a veliki brodovi i do dvadeset tisuća, pa ako uzmemo u obzir da pri konstrukciji aparata i uređaja, elektronka, u odnosu na druge sastavne elemente, stoji u omjeru do jedan prema dvadeset, bit će nam lako zaključiti da su zadaci koji stoje pred današnjim tehničarima s ovog područja veoma opsežni i odgovorni, bilo da se radi o projektiranju i konstrukciji, bilo samo o obradi i razumijevanju funkcije pojedinih električnih sklopova.
Velika pomoć tehničarima u razumijevanju funkcioniranja pojedinih naprava jesu električke sheme, u stvari crteži, prema kojima se primjenom simbola i njihovim preglednim spajanjem može zaključili o djelovanju stanovitog aparata u sklopu nekog uređaja automatiziranog proizvodnog procesa i slično.
Poznata je činjenica iz prakse da su oni koji znaju dobro čitati sheme obično i dobri praktičari.
Namjera je autorova da ovom drugom knjigom shema dade korisnicima velik niz osnovnih spojeva s područja radio-tehnike i elektronike, pa da ini, razrađujući te sheme, pruži osnovu za razumijevanje primjene elektronike u industriji, uređaja za signalizaciju i kontrolu proizvodnih procesa i uređaja automatske regulacije.
U uvodnom dijelu obrađeni su elementi elektronike u opsegu koji je autor smatrao potrebnim da stručnjaku, kojemu je knjiga namijenjena, budu od koristi.
Pisana je uz pretpostavku osnovnog znanja iz elektrotehnike, nn način da će se njome moći koristiti polaznici stručnih tečajeva, električari, đaci stručnih škola i studenti, tehničari i inženjeri strojarstva i jake struje.
Vjerujem da će knjiga dobro poslužiti i stručnjacima slabe struje kao kompendij i zbirka principijelnih spojeva, na osnovi kojih će u slučaju potrebe moći projektirati praktički izvedive spojeve za dane slučajeve, poslužit će dakle kao koristan izvor ideja.
Dužnost mi je da se zahvalim A. Židanu, koji je pregledao i recenzirao rukopis, na njegovim veoma korisnim napomenama i savjetima.
Zahvaljujem i kolektivu štamparije poduzeća »Informator« koji se trudio da ovoj knjizi dade doličnu grafičku izvedbu.
Bit ću veoma zahvalan svakom onome koji mi korisnim primjedbama pruži sugestije, da bi se eventualno naredno izdanje dotjeralo i poboljšalo.

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
U ovom drugom izdanju knjiga je proširena sa četrdesetak novih spojeva uglavnom u poglavljima o kontroli i signalizaciji, automatskoj regulaciji i mjerenjima.
Kao sastavni dijelovi u tim su spojevima upotrijebljeni suvremeni elementi elektronike, jer je želja autora bila da proširenje izvrši s modernim shemama.
Zahvaljujem se drugovima u štampariji »Zadružna štampa«, Zagreb, koji su knjizi dali dobru grafičku opremu.
Posebno se zahvaljujem izdavaču knjige koji mi je omogućio da knjigu proširim i tako je učinim, nadam se, još korisnijom za one kojima je namijenjena.
Vjerujem da će i ovo drugo izdanje naši stručni kadrovi prihvatiti isto kao što su svojevremeno prihvatili prvo izdanje, koje je u relativno kratkom roku bilo rasprodano.
U Zagrebu, veljače 1966.

Osobe
Autor teksta
Ilustrator
Inv.br.
Info
Signatura
S850
U čitaonici!
621.3 VISTR she
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306