Alpinistički vodič : stijene Jugoslavije : knjiga 1.

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Alpinistički vodič : stijene Jugoslavije : knjiga 1. / Zlatko Smerke ; suradnici Velibor Stanišić, Aleksandar Đorić. -
Impressum
Varaždin : Planinarsko društvo ˝Ravna Gora˝, 1977. -
Materijalni opis
86 str. : ilustr. + karte ; 19 cm. -
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR
Alpinistički vodič »Stijene Jugoslavije« predstavlja popis prvenstvenih penjačkih uspona na području Jugoslavije, t.j. na području SR Srbije, SR Makedonije, SR Crne Gore i SR Bosne i Hercegovine.
Na neki način predstavlja logičan nastavak već izašlog alpinističkog vodiča »Stijene Hrvatske (Varaždin 1975.).
Alpinistička područja obrađena su u tri knjige.
Namjena vodiča je u prvom redu da se prikaže djelatnost alpinista izvan alpskog područja.
Daljnja namjena mu je da pruži materijal za detaljnu obradu razvoja jugoslavenskog alpinizma. Može se samo konstatirati da se u sjeni stijena naših. Alpi odvijala jedna alpinistička aktivnost vrijedna pažnje.
Entuzijazam i privrženost alpinističkoj ideji penjača na širem području Jugoslavije stvorila je jednu kariku u razvoju alpinizma vanalpskih područja.
Ovime se želi ukazati na to da se penjačka aktivnost može razvijati i u drugim planinskim područjima ako za to postoje uvjeti.
Mnoge planine Jugoslavije kriju u sebi stijene koje je vrijedno obići.
One pružaju uvjete svim onima koji su podalje od Alpi, a žive skoro u neposrednoj blizini tih planina.
Poznata je činjenica da je prikupljanje podataka za vodič uvijek je nezahvalan posao. Prvo, vrlo je teško aktivirati neke penjače starije generacije da se prisjete na minulu alpinističku aktivnost.
Drugo, provjeravanje pojedinih podataka nemoguće je u potpunosti sprovesti.
Još je teže kada se pojedinci ne žele odazvati za suradnju.
Mislim da te teškoće neće umanjiti vrijednost vodiča.
Pokušalo se prikupiti sve ono što je bilo dostupno u tom trenutku.
A one, penjačke uspone koji su eventualno ostali neobjavljeni, možda će ova knjiga izvući iz anonimnosti. Za neke uspone ostala je samo konstatacija da se penjalo, a podatak o pravcu pružanja smjeri postao je zaborav.
Nadam se da će u narednim izdanjima te manjkavosti biti otklonjene.
Penjači, koji će koristiti opise penjačkih uspona navedene u vodiču, moraju imati na umu da oko 95 posto smjerova nije ponavljano.
To znači da provjera opisa nije mogla biti izvršena u potpunosti jer prvih ponavljača nije bilo.
Tamo gdje se moglo, korekcija je izvršena.
To ne mora biti propust vodiča jer okolnosti pod kojima se ta penjačka aktivnost odvijala, sasvim su drugačije nego u alpskim područjima.

Kada se odlazilo u planine svi su željeli vršiti samo prvenstvene uspone, a vrlo mali broj je bio onih koji su vršili prva ponavljanja.
To se mora i razumjeti jer se dolazilo u područja koja su alpinistički slabo bila obrađena.
Zato je ovaj vodič registar uspona u slici i tekstu i pruža daljne perspektive za vršenje prvenstvenih uspona kao i prva ponavljanja.
Dobila se jedna preglednost svih stijena u Jugoslaviji koje penjački nisu obrađene, ili su to samo djelomično.
U toku realizacije vodiča bilo je dosta sugestija.
Mnoge su prihvaćene.
Ocjene teškoća smjera u vodiču dane su onako kako su naznačili prvi penjači.
Tek buduća ponavljanja navedenih smjeri omogućiti će određenu korekciju.
Teškoće su dane po »Alpen skali«, a za neki smjer novijeg datuma po skali UIAA (od 1969. godine).
U realizaciji vodiča knjige br. 1 puno su pomogli suradnici: Velibor Stanišić, Aleksandar Đorić, Ivo Stojanović, Franci Savenc koji su animirali i ostale (Branko Kotlajić i dr.).

Varaždin, ožujak 1977.
AUTOR

Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
S919
U čitaonici!
796.5 SMERK alp
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306