Banner
Point d.o.o.

Mikrofoni : osobine i primena

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
Naslov
Mikrofoni : osobine i primena / Ivan Dragović. -
Impressum
Beograd : Tehnička knjiga, 1966. -
Materijalni opis
195 str. : ilustr. ; 22 cm. -

Predgovor.
Iduće godine (1966)će se navršiti 90 godina od kako je Amerikanac Aleksander Graham Bel (14. februara 1876) prijavio svoj pronalazak telefona, odnosno »prenošenja glasova i drugih zvukova pomoću proizvođenja električnih ondulacija sličnih po obliku sa varijacijama vazduha koje prate rečene glasove i druge zvuke«, kako stoji u patentnom zahtevu.
Belov telefon je imao i na otpremnoj i na prijemnoj strani istu slušalicu koja se sastojala od permanentnog magneta sa kalemom izolovane bakarne žice, ispred kojeg je postavljena okrugla elastična membrana od mekog gvozda.
Kao što je poznato i današnje slušalice (telefonske) rade na istom principu.
Iako je Bel iduće godine već izvršio poboljšanja upotrebom potkovičastog magneta i uspeo da telefonira na rastojanju od oko 30 km, ipak se smatra da su bitna poboljšanja nastupila kada je Edison (1878. godine) predložio da se uvede poseban mikrofon.
On je iskoristio osobinu retortnog uglja da menja otpornost na mestu dodira sa drugim ugljem ili metalom usled promene pritiska, kada se i smatra da je nastao mikrofon.
Međutim, za prvog pronalazača mikrofona smatra se profesor Hjuz (Hughes), pronalazač telegrafskog aparata, ali on svoj pronalazak nije završio.
Nešto docnije (1881. godine) Henri Hanings poboljšao je Hjuzov mikrofon uzimajući umesto ugljenih štapića sitna ugljena zrnca.
Tako je pronalaskom mikrofona počela i njegova prva primena u telefoniji.
....

Osobe
Autor teksta
Ilustrator
Inv.br.
Info
Signatura
S968
U čitaonici!
621.39 DRAGO mik
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306