Vjesnik istarskog arhiva : svezak 1 (XXXII)

E-građa, knjige
Naslov
Vjesnik istarskog arhiva : svezak 1 (XXXII) / glavni urednik Dražen Vlahov. -
Impressum
Pazin : Historijski arhiv Pazin, 1991. -
Materijalni opis
322 str : ilustr. ; 24 cm. -
ISBN
0353-7153
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Pazinu.

RIJEČ UREDNIKA
Poštovani čitaoče!
Pred Vama se nalazi novi broj našega časopisa, ovaj put s nešto izmijenjenim nazivom, a to je i osnovni razlog zašto Vam se ovdje posebno obraćamo.
Naš dosadašnji časopis - »Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu« - prestao je izlaziti.
Uzrok tome bila je odluka Zbora radnih ljudi Historijskog arhiva Rijeka o jednostranom raskidu Samoupravnog sporazuma koji je regulirao zajedničku izdavačku politiku i prava i obaveze izdavača, što je praktično značilo i prekid dugogodišnje, prema našoj ocjeni, uspješne i obostrano korisne izdavačke djelatnosti. Procijenivši da i dalje postoje razlozi zbog kojih je 1953. godine, na inicijativu Republičkog komiteta za znanost, pokrenuta publikacija »Vjesnik« tj. da i dalje postoji društveni interes i potreba za objavljivanjem arhivske građe i znanstvenih radova iz povijesti Istre (»sjedinjenih krajeva«), radnici Historijskog arhiva Pazin na prijedlog Stručnog kolegija i Savjeta Arhiva a uz podršku brojnih znanstvenih i javnih radnika odlučili su da nastave sa samostalnim izdavanjem časopisa pod novim nazivom - »Vjesnik istarskog arhiva«.
Izdavački savjet i Uredništvo smatraju da novi časopis treba nastaviti na pozitivnim iskustvima iz prethodnog, zajedničkog perioda.
To u prvome redu znači da će »Vjesnik« i dalje ostati godišnjak s obimom od oko 20 štamparskih araka na kojima će se tiskati:
- rasprave i članci iz ekonomske, društvene, političke i kulturne povijesti u prvome redu Istre a potom i drugih »sjedinjenih krajeva«;
- tekstovi neobjavljene arhivske građe bilo istarske ili druge provenijencije ukoliko donose podatke relevantne za povijest širega istarskog područja;
- znanstveno-informativna pomagala i informativni pregledi o sadržajnoj fizionomiji vrednijih arhivskih fondova i zbirki;
- članke i rasprave iz arhivske teorije i prakse.
Na stranicama »Vjesnika istarskog arhiva« redovno će se osiguravati određeni prostor za izvještaje sa studijskih putovanja, prikaze i recenzije značajnijih publikacija iz područja arhivistike, povijesti i srodnih znanosti, te vijesti o radu arhiva i arhivskih asocijacija.
Objavljivanje povijesnih izvora i znanstveno-informativnih pomagala i dalje ostaje prioritetni i najvažniji zadatak »Vjesnika«.
To su, uostalom, i prioritetni zadaci svake arhivske ustanove, jer stupanj sređenosti i dostupnosti arhivskih fondova i vrednijih arhivalija najbolji je pokazatelj uspješnosti rada svakoga arhiva i čine osnovu za ocjenu njegove ukupne uspješnosti u zadovoljavanju društvenih potreba.
Smišljenim izborom arhivske građe iz prošlosti Istre nastojat ćemo poticati interes za istarsku povijest i olakšati izradu znanstvenih radova koji će se temeljiti na manje poznatim ili dosad nepoznatim povijesnim vrelima.
.....

Riječ Urednika / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Riječ Urednika / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 13-14
Napomena
Pregledni članak.
Pravosudne strukture u hrvatskim zemljama od 1918. do 1945. godine / Hodimir Sirotković. -
Nivo
Naslov
Pravosudne strukture u hrvatskim zemljama od 1918. do 1945. godine / Hodimir Sirotković. -
Materijalni opis
str. 17-30
Napomena
Pregledni članak.
Historijat i značaj odluka Okružnog NOO-a za Istru od 13. rujna 1943. / Ljubo Drndić. -
Nivo
Naslov
Historijat i značaj odluka Okružnog NOO-a za Istru od 13. rujna 1943. / Ljubo Drndić. -
Materijalni opis
str. 31-
Napomena
Izlaganje sa znanstvenog skupa.
Razvoj narodne vlasti na riječkom području od 1941. do 1945. godine / Antun Giron. -
Nivo
Naslov
Razvoj narodne vlasti na riječkom području od 1941. do 1945. godine / Antun Giron. -
Materijalni opis
str. 41-53
Napomena
Pregledni čkanak.
Međunarodna dimenzija priključenja Istre i Slovenskog primorja novoj Jugoslaviji. -
Nivo
Naslov
Međunarodna dimenzija priključenja Istre i Slovenskog primorja novoj Jugoslaviji. -
Materijalni opis
str. 53-64
Napomena
Pregledni članak.
Načelo etničke granice i etnička ravnoteža u razgraničenju Jugoslavije s Italijom (1945-1977. g) / Nada Jaman. -
Nivo
Naslov
Načelo etničke granice i etnička ravnoteža u razgraničenju Jugoslavije s Italijom (1945-1977. g) / Nada Jaman. -
Materijalni opis
str. 65-74
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Biskupske vizitacije kao izvor za društvenu povijest poreštine u XVII. stoljeću / Miroslav Bertoša. -
Nivo
Naslov
Biskupske vizitacije kao izvor za društvenu povijest poreštine u XVII. stoljeću / Miroslav Bertoša. -
Materijalni opis
str 75-84
Napomena
Izlaganje sa znanstvenog skupa.
Poslovne knjige istarskih bratovština - značajni izvori za proučavanje društvene i gospodarske povijesti (jedan primjer iz Tara na Poreštini / Vjekoslav Štoković. -
Nivo
Naslov
Poslovne knjige istarskih bratovština - značajni izvori za proučavanje društvene i gospodarske povijesti (jedan primjer iz Tara na Poreštini / Vjekoslav Štoković. -
Materijalni opis
str. 85-99
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Hagiotopografija kao izvor za povijest Poreštine / Anđelko Badurina. -
Nivo
Naslov
Hagiotopografija kao izvor za povijest Poreštine / Anđelko Badurina. -
Materijalni opis
str. 99-107
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Crkve i posjedi muranske opatije Sv. Ciprijana na otoku Krku / Josip Kolanović. -
Nivo
Naslov
Crkve i posjedi muranske opatije Sv. Ciprijana na otoku Krku / Josip Kolanović. -
Materijalni opis
str. 111-146
Napomena
Stručni članak.
˝Stručno mišljenje˝ Josipa Jelačića o uredovnom jeziku riječkih sudova upućeno austrijskom ministru pravde (1852) / Ivan pederin. -
Nivo
Naslov
˝Stručno mišljenje˝ Josipa Jelačića o uredovnom jeziku riječkih sudova upućeno austrijskom ministru pravde (1852) / Ivan pederin. -
Materijalni opis
str. 147-181
Napomena
Stručni članak.
Pisma dr. Ante Mandića Oblasnom NOO-u za Istru (1944) / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Pisma dr. Ante Mandića Oblasnom NOO-u za Istru (1944) / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 181-199
Napomena
Stručni članak.
Ratni dnevnik Marijana Grbca, člana Okružnog komiteta SKOJ-a za okrug Buzet / Božo Jakovljević. -
Nivo
Naslov
Ratni dnevnik Marijana Grbca, člana Okružnog komiteta SKOJ-a za okrug Buzet / Božo Jakovljević. -
Materijalni opis
str. 199-225
Napomena
Stručni članak.
Arhivska građa Rovinjskog kaptola / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Arhivska građa Rovinjskog kaptola / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 229-242
Napomena
Stručni članak.
Razvoj arhivske službe na području Istre, Rijeke i Zadra (˝Sjedinjene općine˝) / Petar Strčić. -
Nivo
Naslov
Razvoj arhivske službe na području Istre, Rijeke i Zadra (˝Sjedinjene općine˝) / Petar Strčić. -
Materijalni opis
str. 245-258
Napomena
Pregledni članak.
Priprema arhivske građe za mikrofilmiranje - preduvjet ispravnog mikrofilmiranja / Martin Modrušan. -
Nivo
Naslov
Priprema arhivske građe za mikrofilmiranje - preduvjet ispravnog mikrofilmiranja / Martin Modrušan. -
Materijalni opis
str. 259-267
Napomena
Stručni članak.
Cilj i značaj razgraničenja arhivske građe / Bogdan Lekić. -
Nivo
Naslov
Cilj i značaj razgraničenja arhivske građe / Bogdan Lekić. -
Materijalni opis
str. 269-275
IZVJEŠTAJ o posjetu laboratorijima za restauraciju i konzervaciju Državnog arhiva Mađarske (Magyar Országos Levéltár) i Nacionalne biblioteke »Széchényi« (Országos Széchényi Könyvtar) u Budimpešti, te laboratoriju za restauraciju Centralnogdržavnog arhiva Slovačke Socijalističke Republike u Bratislavi / Tatjana Mušnjak. -
Nivo
Naslov
IZVJEŠTAJ o posjetu laboratorijima za restauraciju i konzervaciju Državnog arhiva Mađarske (Magyar Országos Levéltár) i Nacionalne biblioteke »Széchényi« (Országos Széchényi Könyvtar) u Budimpešti, te laboratoriju za restauraciju Centralnogdržavnog arhiva Slovačke Socijalističke Republike u Bratislavi / Tatjana Mušnjak. -
Materijalni opis
str. 279-283
IZVJEŠTAJ o posjetu odjelu za reprografiju Mađarskog državnog arhiva, fotolaboratoriju biblioteke Szecheny u Budimpešti i fotolaboratoriju Državnog centralnog arhiva u Bratislavi / Martin Modrušan
Nivo
Naslov
IZVJEŠTAJ o posjetu odjelu za reprografiju Mađarskog državnog arhiva, fotolaboratoriju biblioteke Szecheny u Budimpešti i fotolaboratoriju Državnog centralnog arhiva u Bratislavi / Martin Modrušan
Materijalni opis
str. 284-288
IZVJEŠTAJ o radu Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske za razdoblje od listopada 1987. do listopada 1989. godine / Dražen Vlahov
Nivo
Naslov
IZVJEŠTAJ o radu Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske za razdoblje od listopada 1987. do listopada 1989. godine / Dražen Vlahov
Materijalni opis
str. 289 -301
Prikaz : Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländern Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918. Ein historisch-bibliographischer Führer = Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik. / Josip Kolanović
Nivo
Naslov
Prikaz : Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländern Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918. Ein historisch-bibliographischer Führer = Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik. / Josip Kolanović
Materijalni opis
str. 302-304
Napomena
Prikaz.
Prikaz : GUIDA DEGLI ARCHIVI DIOCESANI D’ITALIA, vol. I, Citta del Vaticano 1989-1990, str. 300 / Ivan Grah
Nivo
Naslov
Prikaz : GUIDA DEGLI ARCHIVI DIOCESANI D’ITALIA, vol. I, Citta del Vaticano 1989-1990, str. 300 / Ivan Grah
Materijalni opis
str. 304-305
Vijesti : POVIJEST INSTITUCIJA VOJNE KRAJINE. POVIJEST INSTITUCIJA U HRVATSKOJ 1848-1918.(Godišnje savjetovanje SDARH prigodom 30. godišnjice Historijskog arhiva uKarlovcu) / Ivo Ficović. -
Nivo
Naslov
Vijesti : POVIJEST INSTITUCIJA VOJNE KRAJINE. POVIJEST INSTITUCIJA U HRVATSKOJ 1848-1918.(Godišnje savjetovanje SDARH prigodom 30. godišnjice Historijskog arhiva uKarlovcu) / Ivo Ficović. -
Materijalni opis
str. 306-307
Vijest : GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA ARHIVSKIH RADNIKAPAZIN-RIJEKA 1990. G. I SAVJETOVANJE ˝IZVORI ZAPOVIJEST OTOKA KRKA˝ / Mladenka Hammer. -
Nivo
Naslov
Vijest : GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA ARHIVSKIH RADNIKAPAZIN-RIJEKA 1990. G. I SAVJETOVANJE ˝IZVORI ZAPOVIJEST OTOKA KRKA˝ / Mladenka Hammer. -
Materijalni opis
str.307-310
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X476
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ist32
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306