Vjesnik istarskog arhiva : svezak 4-5 (1994.-1995.)

E-građa, knjige
Naslov
Vjesnik istarskog arhiva : svezak 4-5 (1994.-1995.) / glavni urednik Mr. Jakov Jelinčić. -
Impressum
Pazin : Historijski arhiv Pazin, 1998. -
Materijalni opis
351 str : ilustr. ; 24 cm. -
Napomena
ISSN 0352-7153 CODEN VISAE9
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Pazinu.

Iz RIJEČI UREDNIKA
......
Veliki dio radova ovog sveska odnosi se na saopćenja koja su, naravno u kraćoj
verziji, iznesena na savjetovanju Arhivističkog društva Rijeka-Pazin »Izvori za gospodarsku povijest zapadne Hrvatske« održanom 14. lipnja 1995. g.
To su radovi: Egidija Ivetića, Nikole Crnkovića, Željka Klaića, Josipa Zgaljića, Zadarke Greblo, Albina
Senčića, Jakova Jelinčića te Nevia Šetića i Marina Manina.
Ovi su radovi sistematizirani u rubrici »Rasprave i članci«, a rad Nevia Šetića i Marina Manina u rubrici
»Gradivo«.
U rubrici »Rasprave i članci« nalazi se još i rad Lovorke Čoralić koji nam pruža mnoga nova saznanja o našim ljudima u Veneciji od XV. do XVIII. st.
Ništa manje nije bogata rubrika »Gradivo« za koju uvijek nastojimo prikupitišto više zanimljivih radova koji se odnose na izvorno arhivsko gradivo.
Radovi Alojza Štokovića, Daniele Juričić-Cargo te Nevia Šetića i Marina Manina vode nas u XVI., XVIII. i XIX. stoljeće i omogućuju nam da bolje upoznamo povijest istarskih bratovština, tih svojevrsnih vjersko-socijalnih udruga, život u Sv.Petru u Šumi početkom
XVIII. st. te gospodarsko stanje Istarskog okružja, odnosno njegovih općina sredinom XIX. stoljeća.
Dva vrijedna rada Dražena Vlahova, arhivskog savjetnika, na tragu su njegova zanimanja za glagoljsku baštinu na istarskom području, a doprinos su objedinjavanju podataka o sačuvanosti takvog gradiva.

U rubrici »Inventari i regesta« tiskan je rad Ede Vlahov, višeg arhivskog tehničara, pod naslovom »Sumarni inventar arhivskog fonda Bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797. /1826./)«.
Riječ je o radu za stručni ispit.

Još jedan rad za stručni ispit za zvanje »bibliotekar« tiskanje u rubrici »Arhivska teorija i praksa«.
Riječ je o radu prof. Mladenke Hammer »Principi izrade Bibliografije Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 1-30«.

Riječ urednika / Mr. jakov Jelinčić. -
Nivo
Naslov
Riječ urednika / Mr. jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 11-12
Istrani u Mlecima (XV.-XVIII st.) / Lovorka Čoralić. -
Nivo
Naslov
Istrani u Mlecima (XV.-XVIII st.) / Lovorka Čoralić. -
Materijalni opis
str.15-30
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada Venecije (1797. god.) u Povijesnom arhivu u Pazinu / Jakov Jelinčić. -
Nivo
Naslov
Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada Venecije (1797. god.) u Povijesnom arhivu u Pazinu / Jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 31-39
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Prilog gospodarskoj povijesti mletačke Istre u XVIII. stoljeću: glavna obilježja, izvori i neke perspektive proučavanja / Egidio Ivetić. -
Nivo
Naslov
Prilog gospodarskoj povijesti mletačke Istre u XVIII. stoljeću: glavna obilježja, izvori i neke perspektive proučavanja / Egidio Ivetić. -
Materijalni opis
str. 41-50
Napomena
Pregledni članak.
Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1811.-1924. / Nikola Crnković. -
Nivo
Naslov
Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1811.-1924. / Nikola Crnković. -
Materijalni opis
str. 51-86
Napomena
Pregledni znanstveni rad.
Novčane prilike gospodarske sveze za Istru (1918.-1924.) / Mr. Željko Klaić. -
Nivo
Naslov
Novčane prilike gospodarske sveze za Istru (1918.-1924.) / Mr. Željko Klaić. -
Materijalni opis
str. 87-105
Napomena
Prethodno priopćenje.
Izvori za povijest naftnog gospodarstva u Zapadnoj Hrvatskoj / Josip Žgaljić. -
Nivo
Naslov
Izvori za povijest naftnog gospodarstva u Zapadnoj Hrvatskoj / Josip Žgaljić. -
Materijalni opis
str. 107-112
Napomena
Pregledni članak.
Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1924.-1945. / Zadarka Greblo. -
Nivo
Naslov
Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1924.-1945. / Zadarka Greblo. -
Materijalni opis
str. 113-118
Napomena
Stručni članak.
Arhivsko gradivo bivših pomorskih poduzeća u Povijesnom arhivu Rijeka / Albino Senečić. -
Nivo
Naslov
Arhivsko gradivo bivših pomorskih poduzeća u Povijesnom arhivu Rijeka / Albino Senečić. -
Materijalni opis
str. 119-125
Stručni članak.
Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555.g.) / Mr. Alojz Štoković. -
Nivo
Naslov
Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555.g.) / Mr. Alojz Štoković. -
Materijalni opis
str.129-151
Napomena
Stručni rad.
Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 153-164
Napomena
Stručni rad.
Glagoljske isprave iz Kostajnice s početka XVII. stoljeća / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Glagoljske isprave iz Kostajnice s početka XVII. stoljeća / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 165-176
Napomena
Stručni rad.
Urbar samostana Svetog Petra u Šumi iz 1714. godine / Daniela Jurčić-Čargo. -
Nivo
Naslov
Urbar samostana Svetog Petra u Šumi iz 1714. godine / Daniela Jurčić-Čargo. -
Materijalni opis
str. 177-190
Napomena
Stručni rad.
Prihodi i rashodi općina istarskog okružja 1846./47. godine / Mr. Nevio Šetić. -
Nivo
Naslov
Prihodi i rashodi općina istarskog okružja 1846./47. godine / Mr. Nevio Šetić. -
Materijalni opis
str. 191-236
Napomena
Stručni rad.
Sumarni inventar arhivskog fonda bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797./1826./) / Eda Vlahov. -
Nivo
Naslov
Sumarni inventar arhivskog fonda bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797./1826./) / Eda Vlahov. -
Materijalni opis
str. 239-289
Napomena
Atručni rad.
Principi izrade bibliografije ˝Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu˝ sv. I-XXX (Pazin - Rijeka 1989.) / Mladenka Hammer. -
Nivo
Naslov
Principi izrade bibliografije ˝Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu˝ sv. I-XXX (Pazin - Rijeka 1989.) / Mladenka Hammer. -
Materijalni opis
str. 293-332
Napomena
Stručni rad.
Zbornik društva za povjesnicu Klana / Boris Zakošek. -
Nivo
Naslov
Zbornik društva za povjesnicu Klana / Boris Zakošek. -
Materijalni opis
str. 335-337
Napomena
Osvrt
Hrvatska/Italija, stoljetne veze: povijest, književnost, likovna umjetnost - Croazia/ Italia, i Rapporti nei Secoli; Storia, Letteratura, Arti figurative, dvojezično izdanje, Zagreb 1997., 526 str. / Marija Karbić. -
Nivo
Naslov
Hrvatska/Italija, stoljetne veze: povijest, književnost, likovna umjetnost - Croazia/ Italia, i Rapporti nei Secoli; Storia, Letteratura, Arti figurative, dvojezično izdanje, Zagreb 1997., 526 str. / Marija Karbić. -
Materijalni opis
str. 338-341
Napomena
Osvrt.
Nevenka Troha. Politika slovensko-talijanskog bratsva. Slovensko-talijanska antifašistička unija u zoni Julijske krajine u vremenu od oslobođenja do priznanja mirovnog ugovora, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998., 208 str. / Aleš Gabrič. -
Nivo
Naslov
Nevenka Troha. Politika slovensko-talijanskog bratsva. Slovensko-talijanska antifašistička unija u zoni Julijske krajine u vremenu od oslobođenja do priznanja mirovnog ugovora, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998., 208 str. / Aleš Gabrič. -
Materijalni opis
str. 341-344
Napomena
Osvrt.
Jelka Radauš Ribarić, Ženska narodna nožnja u Istri, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Istarsko književno društvo ˝Juraj Dobrila˝ i ˝Josip Turčinović˝ d.o.o., Pazin, Pazin 1997., 416 str. / dr. Josip Miličević. -
Nivo
Naslov
Jelka Radauš Ribarić, Ženska narodna nožnja u Istri, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Istarsko književno društvo ˝Juraj Dobrila˝ i ˝Josip Turčinović˝ d.o.o., Pazin, Pazin 1997., 416 str. / dr. Josip Miličević. -
Materijalni opis
str. 344--348
Napomena
Osvrt.
In memoriam Dr. Vjekoslav Bratulić (1911.-1995.) / Mr. darinko Munić. -
Nivo
Naslov
In memoriam Dr. Vjekoslav Bratulić (1911.-1995.) / Mr. darinko Munić. -
Materijalni opis
str. 349-351
Napomena
In memoriam.
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X00478
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ist4-5
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306