Fauna kornjašah Trojedne kraljevine : svezak prvi

E-građa, knjige
Naslov
Fauna kornjašah Trojedne kraljevine : svezak prvi / od Josipa Krasoslava Schlossera Klekovskoga. -
Impressum
U Zagrebu : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1877. -
Materijalni opis
342 str ; 23 cm.
Jezik
Hrvatski
Napomena
Izv. oblik imena autora: Josip Kalasancije Schlosser.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici GMV Varaždin.

PREDGOVOR.

Osim nadvojvodovine austrijske neima nijedna zemlja cesarevine austrijske, da, niti ista država Njemačka, sistematički uređjene, podpuno savršene kornjaške faune, pak me je upravo ta neugodna okolnost sklonila na to, da ovo svoje djelo na svietlo izdam.

Svrha, koju želim postići radnjom ovom, nije druga, nego una priediti nauku entomologičku u obće, a napose put prokrčiti početnikom, da uzmogu domaće kornjače sami razpoznati i svojimiztraživanjem na najlaglji i najkraći način označiti, a vrstnim entomologom pružiti pomoćnu knjigu, da budu u stanju kod svojih entomologičnih radnjah i izletah u dvojbenih slučajevih značajne biljege rieđkih i srodnih rodovah i vrstih razpoznati, jer je malo entomologah, koji bi imali sva ili barem oveći broj entomologičnih sistematičnih djelah, nego često samo odlomke pojedinih faunah ili monografije pojedinih plemenah ili opise samo pojedinih vrstih.

Obseg ove faune proteže se na trojednu kraljevinu, te su samo njekoje vrsti u nju primljene, koje, makar i nisu dosad unutar granicah ovozemske faune našaste, ipak sam uvjeren, da se nalaze u obližnjih nam pokrajinah.

Sve kornjaše, koje navadjam za Hrvatsku i Slavoniju, sabrao sam sam, malo ima iznimakah, a to sam svagdje točno naznačio.
Kod kornjašah dalmatinskih spomenuo sam svagdje uz nalazište i ime dotičnoga entomologa.

Temeljem služila je mojemu djelu Redtenbacher-ova izvrstna „Fauna austriaca“, te sam se najvećma držao i njegova sustava.

Moja fauna će jamačno izpuniti 60, a možebiti i više tiskanih arakah; zato bijaše najshodnije izdavati ju na svezke.
— Uvod, karakteristika i anatomija kornjašah u obće, zatim kratka entomologična terminologija kao i skrižaljka za razredbu plemenah, te napokon kazalo plemenah i rodovah sliedit će u trećem svezku.

Osobe
Inv.br.
Info
Signatura
X905
U čitaonici!
595.76 SCHLO fau
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306