Povezanost bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija genitalnog trakta žena s njihovim životnim navikama, općim zdravstvenim stanjem i stvaranjem niskomolekularnih metabolita : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Povezanost bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija genitalnog trakta žena s njihovim životnim navikama, općim zdravstvenim stanjem i stvaranjem niskomolekularnih metabolita : doktorska disertacija / Štefica Findri Guštek ; [voditelj rada Emilija Mlinarić-Missoni]. -
Impressum
Split : Š. Findri Guštek, 2012. -
Materijalni opis
VII, 99 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 86-96. Summary: Correlation of bacterial, fungal and viral infections of the female genital tract with their lifestyles habits, general health and creating of low-molecular metabolites.

SAŽETAK

Cilj ovog istraživanja je odrediti uzročne faktore nastanka infekcija genitalnog trakta žena i njihovu korelaciju s različitim prediktorskim varijablama uzimajući u obzir stil života i opće zdravstveno stanje.
Također je ispitana uloga nisko molekularnih metabolita koje luče vrste roda Candida u nastanku infekcije te upotrebljivost mikronukleus testa kao citogenetičke tehnike u predviđanju nastanka infekcije.

U istraživanje su uključene 203 žene u dobi od 18 do 65 godina.
Nakon ispunjavanja upitnika koji je sadržavao 37 pitanja o životnim navikama i općem zdravstvenom stanju, tijekom ginekološkog pregleda uzeti su obrisci vrata maternice i rodnice za mikrobiološku, citološku i analizu genotoksičnosti te iscjedak rodnice za GC-MS analizu.

Ustanovljena je značajna korelacija između prediktorskih varijabli (stila života i zdravstvenog stanja) i zavisnih varijabli (rezultati Papa-testa i obrisaka vrata maternice i rodnice).
Rezultati GC-MS analize potvrdili su prisutnost metabolita 2-feniletanola in vivo u 14 od 74 ispitana uzorka.
U 9 od 14 uzoraka prisutnost metabolita moglo se povezati s vrstama roda Candida.
Prisutnost simptoma, hrHPV-a i Ureaplasma urealyticum prediktorske su varijable s najvećim utjecajem na stvaranje metabolita in vivo.
Rezultati in vitro potvrdili su da su vrste roda Candida proizvele 2-feniletanol u koncentracijama u rasponu od 0,6-4,64 ug/mL.
Potvrđeno je stvaranje 2-feniletanola in vivo, kao i in vitro povezano s vrstama roda Candida.
Pored toga, temeljem rezultata statističkih testova može se zaključiti da su prisutnostsimptoma, hrHPV-a i Ureaplasma urealyticum također imali značajnu ulogu u stvaranju 2-feniletanola in vivo.

Broj mikronukleusa na 1000 vaginalnih epitelnih stanica kretao se u rasponu od 0 do 22 sa srednjom vrijednosti od 7,17.
Veće vrijednosti povezane su s izloženosti rendgenskim zrakama tijekom liječničkog pregleda i redovitim konzumiranjem alkohola.
Pacijenti s lezijama vrata maternice, prisutnošću hrHPV-a i / ili C. trachomatis također su pokazivali povećane vrijednosti stanica s mikronukleusima.

Inv.br.
Info
Signatura
X01033
U čitaonici!
D 2012 FIN
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306