Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu : Svezak XXV.. -

E-građa, knjige
Naslov
Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu : Svezak XXV.. -
Impressum
Pazin ; Rijeka : Historijski arhiv Pazin : Historijski arhiv Rijeka, 1982. -
Materijalni opis
465 str ; 24 cm. -
ISBN
ISSN 0351-0891
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Rijeci.
Fond rapskih knezova i bilježnika
Nivo
Naslov
Fond rapskih knezova i bilježnika
Materijalni opis
str. 9-43
Jedan opis Momjana i njegova kaštela
Nivo
Naslov
Jedan opis Momjana i njegova kaštela
Materijalni opis
str. 45-57
Građa o stanovništvu otoka Krka 1797/98. godine
Nivo
Naslov
Građa o stanovništvu otoka Krka 1797/98. godine
Materijalni opis
str. 59-70
Rukovet građe o poljoprivredi kvarnerskih otoka na raskršću 18. i 19. stoljeća
Nivo
Naslov
Rukovet građe o poljoprivredi kvarnerskih otoka na raskršću 18. i 19. stoljeća
Materijalni opis
str. 71-83
Građa o štrajku solarskih radnika u Pagu 1937. godine
Nivo
Naslov
Građa o štrajku solarskih radnika u Pagu 1937. godine
Materijalni opis
str. 85-114
Zapisnik prve sjednice plenuma kotarskog Narodnooslobodilačkog odbora Krk
Nivo
Naslov
Zapisnik prve sjednice plenuma kotarskog Narodnooslobodilačkog odbora Krk
Materijalni opis
str. 115-128
Dkumenti za povijest partizanskog školstva u Istri
Nivo
Naslov
Dkumenti za povijest partizanskog školstva u Istri
Materijalni opis
str. 129-280
Colta gallina - bir galijska
Nivo
Naslov
Colta gallina - bir galijska
Materijalni opis
str. 283-301
Socijalni sukob ili farsa? Jedan događaj u Cresu godine 1718.
Nivo
Naslov
Socijalni sukob ili farsa? Jedan događaj u Cresu godine 1718.
Materijalni opis
str. 303-313
Oko pripadnosti kvarnerskih otoka 1848/49. i 1861. god.
Nivo
Naslov
Oko pripadnosti kvarnerskih otoka 1848/49. i 1861. god.
Materijalni opis
str. 315-401
Građa u Dubrovačkom arhivu za povijest sjevernog Hrvatskog primorja i Istre
Nivo
Naslov
Građa u Dubrovačkom arhivu za povijest sjevernog Hrvatskog primorja i Istre
Materijalni opis
str. 405-433
Arhivska građa fonda ˝Isusovački samostani - Rijeka˝ u Arhivu Hrvatske Zagrebu
Nivo
Naslov
Arhivska građa fonda ˝Isusovački samostani - Rijeka˝ u Arhivu Hrvatske Zagrebu
Materijalni opis
str. 435-442
Sajetovanje ˝Izvori za povijest otoka Cresa i Lošinja˝ Mali Lošinj, 21-23. travnja 1982.
Nivo
Naslov
Sajetovanje ˝Izvori za povijest otoka Cresa i Lošinja˝ Mali Lošinj, 21-23. travnja 1982.
Materijalni opis
str. 445-447
Godišnja skupština Društva arhivskih radnika zajednice općina Rijeka Pazin
Nivo
Naslov
Godišnja skupština Društva arhivskih radnika zajednice općina Rijeka Pazin
Materijalni opis
str. 449-450
Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio razmjenom ili pretplatom u 1982. godini
Nivo
Naslov
Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio razmjenom ili pretplatom u 1982. godini
Materijalni opis
str. 451-458
Popis publikacija koje je Historjski arhiv u Pazinu primio razmjenom ili pretplatom u 1982. godini
Nivo
Naslov
Popis publikacija koje je Historjski arhiv u Pazinu primio razmjenom ili pretplatom u 1982. godini
Materijalni opis
str. 459-463
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X1079
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ri25
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306