Pesme : s dodatkom narodnih pesmah puka harvatskoga

E-građa, knjige
Naslov
Pesme : s dodatkom narodnih pesmah puka harvatskoga / Ivan Kukuljević Sakcinski. -
Impressum
Zagreb : Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1847. -
Materijalni opis
256 str. ; 18 cm. -
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Originalni dokument u Prvoj gimnaziji u Varaždinu.

Predgovor.

Evo i četvarte knjige mladostnih proizvodah slabog pera moga.
Nikada nebi bila možebiti knjiga ova ugledala beli svet, da ju nisam još prie nekoliko godinah obećao tiskom izdati.
Zgodilo se je to u ono vreme kad sam još odviše letao po zraku, kad nisam još poznavao na kom ću temelju u buduće stati, niti sam imao pravoga cilja prema kome ću putovati u književnom životu mome.
Što više, nisam se ja bio onda još niti upoznao ni s ukusom ni s brojem čitateljah naroda našega.
U ono kobno doba porodile su se ponajviše i pesmice ove, koje se u toj knjigi nalaze.
Nekoje od noviih vremenah nisam mogao staviti simo, a možebiti da i neće nikada na vidilo doći, jer u buduće nameravam se oddaljiti od ove varsti poezie, te udariti stazom koja vodi na drum zreliih i poučiteljniih znanostih.

Da ipak ova knjiga i kod strogo učenih čitateljah nešta barem pozornosti probudi, dodao sam k mojim izvornim pesmam: narodne pisme puka harvatskoga, koje, prem da su u malenom samo broju tiskane, mogu služiti za neko
ogledalo narečjah, te za upoznanje duha, ćutih i načina mišlenja mnogo razprostranjenog naroda harvatskoga.

Žao mi je, što nisam maloj ovoj zbirci nekoliko barem pesamah od harvatah iz Krajnske, Istrie te iz Dalmacie i njezinih otokah dodati mogao, što bi raznocvetnomu vencu narečjah naših jošte veći ures podalo bilo ; nu budući da takovih na nikakav način dobiti mogao nisam, ostavio sam sabiranje i izdavanje istih pesamah inim rodoljubom, koji će za taj posao možebiti mnogo sposobnii od mene bih.

Kad su već narodne pesme tiskane bile, čuo sam od gosp. profesora Antuna Mažuranića , dubokog poznavatelja jezika našeg i osobito njegovih primorskih narečjah, da se u popisivanju senjskih pesamah nisam posve daržao načina senjskog izgovaranja, budući da je izgovaranje ovo svakomu stranomu, koj duže vremena neživi u Senju, veoma težko razabrati.
Senjani, veli gosp. profesor, naviknuli na jezik mletačko-talianski, običavaju mnoge reci, osobito one, u kojih slova ziž — siš — cič dolaze, izgovarali ili posve naopako ili pako nekim neobičnim glasom stojećim u sredini medju glasovi rečenih slovah, kako se samo u mletačko-talianskom narečju čuje.
Ja rado verujem mnogoučenomu gosp. profesoru da to biti može, nu bndući da ja takovih glasovah, kad sam popisivao senjske pčsme zaisto razabrao nisam, napisao sam reci kako sam ih ja čuo, nu da sam ih i svojim uhom razabrao, nebi ih bio mogao onako pobilježiti, budući da nam k tomu potrebita osobita slova fale.

U Varaždinu, 22. Prosinca 1846.

IKS,

Osobe
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
X1143
U čitaonici!
886.2 KUKULJ pes
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306