Ivanečki kalendar 1980

E-građa, knjige
Naslov
Ivanečki kalendar 1980 / Edo Kušen, Cvjetko Šoštarić. -
Impressum
Ivanec : Novinsko izdavačko i štamparsko poduzeće Varaždin, 1980. -
Materijalni opis
102 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Gradskoj knjižnici i čitaonici ˝METEL OŽEGOVIĆ˝ u Varaždinu. -
Predgovor
Nivo
Signatura
KUŠEN, Eduard
Naslov
Predgovor
Materijalni opis
str. 3-4
Jezik
hrv
Kalendar i praznici
Nivo
Naslov
Kalendar i praznici
Materijalni opis
str. 7-8
Jezik
hrv
Ostvarivanje srednjoročnog programa razvoja (1976-1980) - kraći osvrt na postignute rezultate
Nivo
Signatura
GOTAL, Đuro
Naslov
Ostvarivanje srednjoročnog programa razvoja (1976-1980) - kraći osvrt na postignute rezultate
Materijalni opis
str. 8-12
Jezik
hrv
Ruralna arhitektura
Nivo
Signatura
KUŠEN, Eduard
Naslov
Ruralna arhitektura
Materijalni opis
str. 13-19
Jezik
hrv
Arhitektura
Nivo
Signatura
KAŠPAR, Libuše
Naslov
Arhitektura
Materijalni opis
str. 20-23
Jezik
hrv
Način diobe zemljištva i njezin utjecaj na uređenje naselja
Nivo
Signatura
PUTAR, Edo
Naslov
Način diobe zemljištva i njezin utjecaj na uređenje naselja
Materijalni opis
str. 23-25
Jezik
hrv
Tkanje i tkalci
Nivo
Signatura
KAŠPAR, Libuše
Naslov
Tkanje i tkalci
Materijalni opis
str. 26-27
Jezik
hrv
Autohtoni lončarski suveniri
Nivo
Signatura
KAŠPAR, Libuše
Naslov
Autohtoni lončarski suveniri
Materijalni opis
str. 28-29
Jezik
hrv
Licitari
Nivo
Signatura
KAŠPAR, Libuše
Naslov
Licitari
Materijalni opis
str. 30-32
Jezik
hrv
Zestala sem Milku
Nivo
Signatura
DOVJAK-MATKOVIĆ, Blanka
Naslov
Zestala sem Milku
Materijalni opis
str. 33
Jezik
hrv
Veternička gora
Nivo
Signatura
VELČIĆ, Vladimir
Naslov
Veternička gora
Materijalni opis
str. 34-39
Jezik
hrv
Daleko od zavičaja
Nivo
Naslov
Daleko od zavičaja
Materijalni opis
str. 40-41
Jezik
hrv
Uspomene slikara Mirka Račkog na Ivanec
Nivo
Signatura
SANKOVIĆ, Franjo
Naslov
Uspomene slikara Mirka Račkog na Ivanec
Materijalni opis
str. 42-46
Jezik
hrv
Oči sreće
Nivo
Signatura
ŽUPANIĆ, Bruno (Steiner)
Naslov
Oči sreće
Materijalni opis
str. 47-48
Jezik
hrv
Ivanečko kinokazalište ˝Prosvjeta˝
Nivo
Signatura
LEVANIĆ, Vladimir
Naslov
Ivanečko kinokazalište ˝Prosvjeta˝
Materijalni opis
str. 49-51
Jezik
hrv
Rudarska balada
Nivo
Signatura
JEMBRIH, Ivica
Naslov
Rudarska balada
Materijalni opis
str 51
Jezik
hrv
Lepoglava
Nivo
Naslov
Lepoglava
Materijalni opis
str. 52
Jezik
hrv
Prostorna organizacija Lepoglave
Nivo
Signatura
FURLAN-CIMERMAN, Nataša
Naslov
Prostorna organizacija Lepoglave
Materijalni opis
str. 53-54
Jezik
hrv
Program razvoja Lepoglave
Nivo
Signatura
FIZIR, Ivica
Naslov
Program razvoja Lepoglave
Materijalni opis
str. 54-57
Jezik
hrv
Staro u novoj Lepoglavi
Nivo
Signatura
LENTIĆ, Ivo
Naslov
Staro u novoj Lepoglavi
Materijalni opis
str. 57-60
Jezik
hrv
Podizanje zadružnih domova
Nivo
Signatura
FRIŠČIĆ, Josip
Naslov
Podizanje zadružnih domova
Materijalni opis
str. 61-64
Jezik
hrv
Nagrada općine Ivanec 8. svibanj
Nivo
Naslov
Nagrada općine Ivanec 8. svibanj
Materijalni opis
str. 65-67
Jezik
hrv
10 godina radio-stanice Ivanec
Nivo
Signatura
KNEŽEVIĆ, Ivan
Naslov
10 godina radio-stanice Ivanec
Materijalni opis
str. 67-69
Jezik
hrv
Ivanečki pjevački zbor
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Ivanečki pjevački zbor
Materijalni opis
str. 69-71
Jezik
hrv
Uspjesi foto-amatera
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Uspjesi foto-amatera
Materijalni opis
str. 71-76
Jezik
hrv
Trakošćanski vodič
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Trakošćanski vodič
Materijalni opis
str. 76-78
Jezik
hrv
Boba
Nivo
Signatura
GAJSKI, Ivanka
Naslov
Boba
Materijalni opis
str. 78
Jezik
hrv
O nekim bogatstvima ivanečkog kraja
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
O nekim bogatstvima ivanečkog kraja
Materijalni opis
str. 79-80
Jezik
hrv
Beljatvo
Nivo
Signatura
KRALJ, Biserka
Naslov
Beljatvo
Materijalni opis
str. 81
Jezik
hrv
Stolniki - akademija i monografija
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Stolniki - akademija i monografija
Materijalni opis
str. 81
Jezik
hrv
Vremeplov - stari sud
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Vremeplov - stari sud
Materijalni opis
str. 82
Jezik
hrv
Novi uspjeh naših ˝zelinaša˝
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Novi uspjeh naših ˝zelinaša˝
Materijalni opis
str. 83
Jezik
hrv
Sudjelovanje ivanečkih stočara na regionalnim izložbama
Nivo
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Sudjelovanje ivanečkih stočara na regionalnim izložbama
Materijalni opis
str. 83-84
Jezik
hrv
Zadnji cug
Nivo
Signatura
BUĐANOVAC, Anđela
Naslov
Zadnji cug
Materijalni opis
str. 84
Jezik
hrv
Vugleničkoga dima sve manje ima
Nivo
Signatura
LUKAVEČKI, Martin
Naslov
Vugleničkoga dima sve manje ima
Materijalni opis
str. 85-87
Jezik
hrv
Ravnogorska šetnja
Nivo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Ravnogorska šetnja
Materijalni opis
str. 87-88
Jezik
hrv
Jesenjski dežđ
Nivo
Signatura
ŽUPANIĆ, Zdenka
Naslov
Jesenjski dežđ
Materijalni opis
str. 88
Jezik
hrv
Pravila ˝športskoga kluba u Ivancu˝
Nivo
Signatura
HRG, Metod
Naslov
Pravila ˝športskoga kluba u Ivancu˝
Materijalni opis
str. 89-92
Jezik
hrv
20 godina rada industrije građevnog materijala Lepoglava
Nivo
Naslov
20 godina rada industrije građevnog materijala Lepoglava
Materijalni opis
str. 93-100
Jezik
hrv
Inv.br.
Info
Signatura
X1397
U čitaonici!
059 IVANEC
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306