Banner
Point d.o.o.

Ivanečki kalendar 1977

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Ivanečki kalendar 1977 / Eduard Kušen. -
Impresum
Ivanec : Novinsko izdavačko i štamparsko poduzeće, 1977. -
Materijalni opis
159 str. : ilustr. ; 24 cm
Uputnica
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR

Četvrto godište IVANEČKOG KALENDARA zadržalo je profil triju ranijih pa ćemo za nove čitatelje ponoviti uvodni stavak.

»Ovo godište IVANEČKOG KALENDARA samo je logički nastavak prethodnih godišta, ustrajanje u osnovnoj namjeri da se prikupi i obradi što više informacija o lvanečkom kraju.
Novim smo čitateljima nadalje dužni objasniti da ni jednu temu obrađenu u ovoj publikaciji ne treba shvatiti kao konačno obrađenu, već kao prilog njenu osvjetljavanju, s mogućnošću dopune u slijedećim godištima.«

Posebno nas raduje veliki broj suradnika, koji se javlja u ovom godištu.
To govori da imamo daleko više, nego se to obično misli, domaćih ljudi vičnih pisanju, kao i prijatelja Ivanečkog kraja.

Do sada su u svakom godištu obrađivana raznorodna područja, ali se ipak u svakom od njih nastojala podcrtati neka tema.
U IK ’74 naglašeno je naselje Ivanec kao općinski centar, u IK ’75- turizam s Trakošćanom, u IK ’76 prosvjeta i kultura s Lepoglavom.
IVANEČKI KALENDAR 77 tematski je usmjeren na poljoprivredu.
Treba odmah naglasiti da pristup nije tehnički, agronomski.
Pozornost tekstova i ilustracija usmjerena je na pojave i obilježja koja poljoprivredna djelatnost inducira u lvanečkom kraju.
...

Pregled990001 Predgovor
Signatura
KUŠEN, Edo
Naslov
Predgovor
Materijalni opis
str. 3-4
Jezik
hrv
Pregled990002 Tito u Ivanečkom kraju
Naslov
Tito u Ivanečkom kraju
Materijalni opis
str. 5
Jezik
hrv
Pregled990003 Kalendar
Naslov
Kalendar
Materijalni opis
str. 6-7
Jezik
hrv
KULTURNI PEJZAŽ
Pregled990004 Kulturni pejzaž
Naslov
Kulturni pejzaž
Materijalni opis
str. 8-9
Jezik
hrv
Pregled990005 Kulturni pejzaž - proizvod elemenata prirodne sredine i društvenih faktora
Signatura
CIKAČ, Zdenko
Naslov
Kulturni pejzaž - proizvod elemenata prirodne sredine i društvenih faktora
Materijalni opis
str. 10-20
Jezik
hrv
Z VINČEKOM TE SAKI RAD PONUDI
Pregled990006 Vinogradarstvo u Ivanečkom kraju
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Vinogradarstvo u Ivanečkom kraju
Materijalni opis
str. 21-25
Jezik
hrv
Pregled990007 Stanje i potreba regeneracije ivanečkih i varaždinskih vinograda
Naslov
Stanje i potreba regeneracije ivanečkih i varaždinskih vinograda
Materijalni opis
str. 26-28
Jezik
hrv
Pregled990008 ˝ČARDAK˝ - novi nasad vinograda
Signatura
PAHIĆ, Verica
Naslov
˝ČARDAK˝ - novi nasad vinograda
Materijalni opis
str. 29-31
Jezik
hrv
Pregled990009 ˝Raketari˝
Signatura
PAHIĆ, Verica
Naslov
˝Raketari˝
Materijalni opis
str. 31-32
Jezik
hrv
Pregled990010 Naši zelinaši
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Naši zelinaši
Materijalni opis
str. 32-34
Jezik
hrv
Pregled990011 Sorta ˝BEDNJA 4n˝
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Sorta ˝BEDNJA 4n˝
Materijalni opis
str. 35-37
Jezik
hrv
SIR, MED i PIVO
Pregled990012 Tradicija proizvodnje sira
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Tradicija proizvodnje sira
Materijalni opis
str. 38-39
Jezik
hrv
Pregled990013 Pčelarstvo
Signatura
KLIER, Eduard
Naslov
Pčelarstvo
Materijalni opis
str. 40-41
Jezik
hrv
Pregled990014 Naš hmelj
Signatura
ADAMIĆ, Dragutin
Naslov
Naš hmelj
Materijalni opis
str. 41
Jezik
hrv
Pregled990015 PROSO - žito prošlosti
Signatura
LAJTMAN, Ivo
Naslov
PROSO - žito prošlosti
Materijalni opis
str. 42-43
Jezik
hrv
Pregled990016 Domaći recepti
Signatura
KUŠEN, Agneza
Naslov
Domaći recepti
Materijalni opis
str. 44-46
Jezik
hrv
Pregled990017 I kod jela reda mora biti
Signatura
STUBIČAR, Žiga
Naslov
I kod jela reda mora biti
Materijalni opis
str. 47
Jezik
hrv
MELINI (VODENICE)
Pregled990018 ˝Melini˝ na Bistrici
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
˝Melini˝ na Bistrici
Materijalni opis
str. 48-55
Jezik
hrv
RUKOTVORINE
Pregled990019 Rogoz, slama i drvo
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Rogoz, slama i drvo
Materijalni opis
str. 56-58
Jezik
hrv
Pregled990020 Škrinje iz Kraševca
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Škrinje iz Kraševca
Materijalni opis
str. 59-60
Jezik
hrv
Pregled990021 Zagorska bonja
Signatura
GUŠIĆ, Marijana
Naslov
Zagorska bonja
Materijalni opis
str. 61-64
Jezik
hrv
POLEG JEDNE VELKE GORE
Pregled990022 Glazbeno nasljeđe
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
Glazbeno nasljeđe
Materijalni opis
str. 65-68
Jezik
hrv
Pregled990023 ˝Poleg jedne velke gore˝ - drugi put
Signatura
HRG, Franjo
Naslov
˝Poleg jedne velke gore˝ - drugi put
Materijalni opis
str. 68-69
Jezik
hrv
Pregled990024 Ivanečki kruh ze sedem kori
Signatura
JEMBRIH, Ivica
Naslov
Ivanečki kruh ze sedem kori
Materijalni opis
str. 70-71
Jezik
hrv
Pregled990025 Ivanec kao srednjoškolski centar
Naslov
Ivanec kao srednjoškolski centar
Materijalni opis
str. 72-73
Jezik
hrv
Pregled990026 Gradit će se novi planinaski dom
Naslov
Gradit će se novi planinaski dom
Materijalni opis
str. 74-75
Jezik
hrv
DALEKO OD ZAVIČAJA
Pregled990027 Joža Vresk
Signatura
MIHIČIĆ, Andro-Vid
Naslov
Joža Vresk
Materijalni opis
str. 76-82
Jezik
hrv
Pregled990028 Baranja - nova postojbina naših zemljaka
Signatura
KUŠEN, Josip
Naslov
Baranja - nova postojbina naših zemljaka
Materijalni opis
str. 83-88
Jezik
hrv
BREZOVA GORA
Pregled990030 Osnovna škola Brezova Gora
Signatura
SPAIĆ, Nedjeljka
Naslov
Osnovna škola Brezova Gora
Materijalni opis
str. 89-91
Jezik
hrv
Pregled990031 Brezova Gora u NOB-i
Signatura
ŠLIBAR, Stjepan
Naslov
Brezova Gora u NOB-i
Materijalni opis
str. 92-93
Jezik
hrv
Pregled990032 Ivanečka partizanska četa
Naslov
Ivanečka partizanska četa
Materijalni opis
str. 94-96
Jezik
hrv
TU POKRAJ NAS
Pregled990033 Franjo Županić
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Franjo Županić
Materijalni opis
str. 97-99
Jezik
hrv
Pregled990034 Slavko Radić
Naslov
Slavko Radić
Materijalni opis
str. 100-103
Jezik
hrv
Pregled990035 Stjepan Šlibar
Naslov
Stjepan Šlibar
Materijalni opis
str. 104
Jezik
hrv
NAPREDNI INTELEKTUALCI IZMEĐU DVA RATA
Pregled990036 Počeci ljevičarskog okupljanja i političkog rada u Ivancu
Signatura
BUKOVEC, Ivan
Naslov
Počeci ljevičarskog okupljanja i političkog rada u Ivancu
Materijalni opis
str. 105-109
Jezik
hrv
Pregled990037 Adolf Hitler i njegov pokret
Signatura
GEORGIJEVIĆ, Pavle
Naslov
Adolf Hitler i njegov pokret
Materijalni opis
str 109
Jezik
hrv
Pregled990038 Fašizam i demokracija
Naslov
Fašizam i demokracija
Materijalni opis
str. 110
Jezik
hrv
Pregled990039 Sjećanje na Josipa Kraša
Signatura
IVANUŠA, Vilko
Naslov
Sjećanje na Josipa Kraša
Materijalni opis
str. 111-113
Jezik
hrv
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA
Pregled990040 Povijest zadrugarstva
Signatura
FRIŠČIĆ, Josip
Naslov
Povijest zadrugarstva
Materijalni opis
str. 114-127
Jezik
hrv
Pregled990041 Školske zadruge
Signatura
CUKOR, Tomislav
Naslov
Školske zadruge
Materijalni opis
str. 127-129
Jezik
hrv
Pregled990042 PZK Ivanec
Signatura
HORVAT, Stjepan
Naslov
PZK Ivanec
Materijalni opis
str. 129-130
Jezik
hrv
Pregled990043 Proizvodnja brojlerskog mesa
Signatura
KUŠEN, Josip
Naslov
Proizvodnja brojlerskog mesa
Materijalni opis
str. 131-135
Jezik
hrv
PO DRAGOME KRAJU
Pregled990044 Do Goranca i Sv. Vuka
Signatura
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko
Naslov
Do Goranca i Sv. Vuka
Materijalni opis
str. 135-137
Jezik
hrv
Pregled990045 Kamena strela
Signatura
ŠANTALAB, Danijel
Naslov
Kamena strela
Materijalni opis
str. 137-138
Jezik
hrv
Pregled990046 Brončano doba
Signatura
POJE, Marija
Naslov
Brončano doba
Materijalni opis
str. 138-142
Jezik
hrv
Pregled990047 Pogled u prošlost Ivanca
Signatura
ŠABAN, Ladislav
Naslov
Pogled u prošlost Ivanca
Materijalni opis
str. 143-158
Jezik
hrv
Pregled990048 Dodatak prijašnjim godištima
Naslov
Dodatak prijašnjim godištima
Materijalni opis
str. 159
Jezik
hrv
Otvori sve
Vezani podaci
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1437
On-line
059 IVANEC
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306