Banner
Point d.o.o.

Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije : sa 9 slika : (izdano u korist Gundulićeva spomenika)

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije : sa 9 slika : (izdano u korist Gundulićeva spomenika) / sakupio Vicko Adamović. -
Impresum
Zagreb : naklada Hrv. pedagog.-književnoga sbora, 1885
Materijalni opis
xvi, 176 str. : ilustr. ; 19 cm. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Bibliografske bilješke uz tekst. -
Digitalizirana knjiga - Originalni dokument u Prvoj gimnaziji u Varaždinu.

Pripomenak.

Već od nekoga vremena pojavljuje se u ovom sboru želja, da bi se počelo sa sabiranjem gragje za povijest našega školstva, koja bez toga nije ni moguća; i samo pomanjkanje k tomu potrebnijeh materijalnijeh sredstva uzrokom je, što se već osbiljno o tome nije počelo nastojati.
S toga se je ovaj odbor radosno odazvao želji svojega člana g. Vicka Adamovića, da izda u posebnoj knjizi njegovu u „Slovincu“ godine 1882. priopćenu „Grragju za istoriju dubrovačke pedagogije“ : prvo, da se taj posao već jednoč odpočne; drugo, jer će se tim radom g. V. A. ujedno pokazati put, kojim bi i drugi poći mogli; treće, jer će iz ove knjige u opće odsinuti mnogi svjetli trak na kulturno stanje našega dičnoga Dubrovnika za vremena njegove samostalnosti ; a napokon jer je i neka korist od ovoga izdanja namijenjena spomeniku našega slavnoga pjesnika Ivana Gundulića, što ga zahvalni Dubrovnik u njegovu slavu podiže.

Nu buduć da u ovoj „Gragji“ ima mnogo citata latinskijeh, talijanskijeh i franceskijeh, a tima svim jezicima mnogi naš čitalac neće biti vješt; to je smatrao ovaj odbor probitačnim, da te citate dade prevesti, na koliko im se smisao iz samoga teksta razabrati ne može.
Učinio je pako to s toga da čitaoci tim jezicima nevjesti i sami dublje zaviriti mogu u izvore, iz kojih je „Gragja“ crpljena, te se tako što pronicavije zamisle u doba i prilike, o kojima se tu govori.

Ti prevedeni citati naznačeni su na dotičnim mjestima arapskim brojkama, i nalaze se dodani na kraju knjige.
Za ne mali pako trud, što ga je u to uložio gimnazijski učitelj u Zagrebu g. Milivoj Šrepel, izriče ovdje podpisani odbor najsrdačniju zahvalnost istomu gospodinu.

Što se samoga izdanja tiče, pripominjemo, da smo ovu knjigu dali tiskati eufoničkim pravopisom, kako ju je naime napisao štovani pisac i to zato, jer mislimo, da če taj pravopis prije ili poslije u cijeloj našoj književnosti postati opčenitim.
Njim se sada služe ne samo Srbi, nego on je većinom prihvaćen i u svim ostalima pokrajinama našega naroda, pa zato ne ima sumnje, da će ga radi sloge i jedinstva u književnosti na skoro prihvatiti i naša zagrebačka škola, koja ga sada jedina još podržaje etimoložki pravopis.
S toga nam se čini potrebnim, da se njim upozna i naše učiteljstvo s ovu stranu Velebita.
...

Osobe
Autor teksta
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1485
U čitaonici!
37(091)(497.5) ADAMO gra
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306