Antropološka analiza ranosrednjovjekovne populacije iz južne Hrvatske : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Antropološka analiza ranosrednjovjekovne populacije iz južne Hrvatske : doktorska disertacija / Kristijan Bečić ; [voditelj rada Marija Definis-Gojanović]. -
Impressum
Split : K. Bečić, 2014. -
Materijalni opis
129 listova : ilustr. i graf. prikazi u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 102-120. - Summary: Anthropological analysis of early medieval population from southern Croatia.

SAŽETAK:

U radu su prikazani rezultati antropološke analize osteološkog materijala s četiri lokaliteta s područja južne Hrvatske, a koji su prema arheološkim nalazima datirani u rani srednji vijek.

Ukupno je pronađeno 155 ukopnih mjesta od kojih se moglo obraditi 140, a koja su sadržavala 178 jedinki.
Spol se mogao utvrditi sa sigurnošću na 104 jedinke i to 50 muškaraca i 45 žena.
Uz to je pronađeno i 30 djece.
Prosječna doživljena dob muškaraca bila je 37.50, žena 32.50, a djece 4.50 godina.
Prosječna doživljena dob se razlikovala među lokalitetima, ali nije bilo statistički značajne razlike među
spolovima.
Analizom utvrđeni najčešći patološki nalazi bili su osteoartritis (50),
Schmorlovi defekti (37), periostitis (27), cribra orbitalia (25), te prijelomi (17).
Utvrđena je povezanost osteoartritisa i dobi te osteoartritisa i prijeloma dok su osobe koje su imale znakove cribrae orbitaliae živjele dulje od onih koji nisu, iako razlika nije statistički značajna.
Učestalosti osteoartritisa i prijeloma su bile statistički značajno veće kod muškaraca nego kod žena.
Prosječna visina muškaraca bila je 172.88 cm, a žena 162.36 cm.
Razlika među spolovima bila je statistički značajna.

Iako postoje manje razlike i odstupanja u odnosu na prethodno obrađene lokalitete nije pronađena značajnija razlika među njima.

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X1716
U čitaonici!
D 2014 BEČ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306