Pokazatelji aritmogeneze u bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću prije i nakon intervencijskog liječenja : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Pokazatelji aritmogeneze u bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću prije i nakon intervencijskog liječenja : doktorska disertacija / Anita Jukić ; [mentor Damir Fabijanić]. -
Impressum
Split : A. Jukić, 2017. -
Materijalni opis
81 list : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 62-72. - Summary.

8. SAŽETAK
CILJ: Ranija istraživanja su pokazala vijednost elektrokardiografskih (EKG) pokazatelja u naviještanju povećanog rizika za nastajanje aritmija u bolesnika s koronarnom bolešću srca (KBS). U našem smo istraživanju istražili promjene navedenih pokazatelja u bolesnika sa stabilnom KBS tijekom opterećenja, prije i nakon podvrgavanja perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI).

METODE: U istraživanje je susljedno uključeno 40 bolesnika, 20 sa značajnim stenozama koronarnih arterija (>75%) pogodnih za PCI koji su činili intervencijsku skupinu i 20 bolesnika bez značajnih stenoza (<50%) koji su činili kontrolnu skupinu. Dan prije i 30 dana nakon podvrgavanja koronarografiji svi bolesnici su bili podvrgnuti opterećenju na pokretnoj traci. EKG pokazatelji repolarizacije (QT interval, QTc interval određen formulama po Bazettu [QTcB] i Fridericiji [QTcF], Tpe interval i Tpe/QT omjer) su procijenjeni na početku testa i u vršnom opterećenju.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1825
Dostupno
D 2017 JUK
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306