Psihijatrijski bolesnik i njegova obitelj u varaždinskoj sveobuhvatnoj psihijatrijskoj zaštiti u zajednici

E-građa, knjige
Naslov
Psihijatrijski bolesnik i njegova obitelj u varaždinskoj sveobuhvatnoj psihijatrijskoj zaštiti u zajednici / [tekst napisao Pavao Brajša]. -
Impressum
Varaždin : Medicinski centar Varažfin, 1988. - (Varaždin : ˝Varteks˝)
Materijalni opis
70 str. ; 20 cm. -
Jezik
Hrvatski
DIGITALIZIRANA KNJIGA - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

Do sada su izašla dva sveska Male biblioteke varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici.Prvi svezak obra-đuje temu »Što je to varaždinska sveobuhvatna psihijatrijska za-štita u zajednici«. Drugi svezak sadrži materijale sa stručnog seminara održanog u 9. mjesecu 1987. god. u Varaždinu pod na-slovom: »Varaždinski model sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici unutar suvremene socijalne i sektorske psihijatrije«. Ovaj treći svezak »Psihijatrijski bolesnik i njegova obitelj u varaždinskoj sveobuhvatnoj psihijatrijskoj zaštiti« kao i prvi,čijih primjeraka više nemamo, namijenjen je prvenstveno psihi-jatrijskim bolesnicima i njihovim obiteljima koji se liječe u varaždinskoj psihijatriji.Namjerno nismo ulazili u specifičnosti pojedinih duševnih oboljenja, jer smatramo da se sve one mogu, na određeni način svesti na zajednički nazivnik i na njihovu os-novnu pozadinu koja se nalazi, ne toliko uzročno koliko uvjetno i posljedično u problematici odnosa, komunikacije i prilagođava-nja unutar obitelji psihijatrijskih bolesnika.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1880
On-line
WM428 BRAJŠpsi 1988
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306