Banner
Point d.o.o.

Rad III godišnjeg skupa Jugoslovenskog lekarskog društva 8., 9. i 10. septembra 1921. u Ljubljani

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Rad III godišnjeg skupa Jugoslovenskog lekarskog društva 8., 9. i 10. septembra 1921. u Ljubljani / uredio Svetislav Stefanović. -
Impresum
Beograd : Štamparija Save Radenkovića i brata, 1922. -
Materijalni opis
413 str. ; 23 cm
Napomena
Bakteriološka stanica u Varaždinu ; Dom narodnog zdravlja
Dr. Mirko Crkvenac, K, ZUPAN. FIZIK. : (Varaždin).


PREDGOVOR

Prvi Skup J. S. L. D. održan u Beogradu 20. XI. 1919. g. bio je posvećen organizaciji samog društva, pretresu i utvrđjenju pravila na kojima je društvo osnovano.
Blagodareći dobroj volji, osećanju mere, takta, i lepo manifestovanoj jugoslovenskoj svesti ogromne većine lekara delegiranih iz pojedinih pokrajinskih društava, uspelo se da se organizaciji zajedničkog društva dadu takve osnove, da je J. S. L. D, moglo okupiti u svoje kolo bez malo sve lekare širom cele naše otačbine, bez podvajanja, bez cepanja i disidenstva.
Ono je u tom pogledu skoro jedini a sigurno najveći i najsvetliji izuzetak.
I to mu služi na čast. — Pravila su ta štampana ćirilicom u Beogradu, zatim preštampana latinicom u „Liječn. Vijesniku“, a izveštaj god. Skupštine štampan je skraćen u Srpskom Archivu.
Odmah na drugom skupu održanom na jedan sjajan i impozantan način u Zagrebu 8—10. sept. 1920. J. S. L. D. nije se zadovoljilo samo sa svojim staleškim pitanjima, nego je u lepom nizu referata uzeto u pretres i jedno od aktuelnih zdravstvenih pitanja koja zasecaju duboko u sam život narodni, a osobito posle rata i usled sveopšte posleratne krize, te daleko šireg značaja nego što’ je sam lekarski stalež, pitanje o veneričnim bolestima i njinom suzbijanju Zbog slabih materijalnih sredstava J. S. L.D. nije imalo mogućnosti da sve referate čitane na tom skupu štampa u posebnom izdanju, ali je blagodareći ljubaznoj predusretljivosti uredništava „Glasnika Min. Nar. Zdravlja“, „Liječničkog Vijesnika“ i „Srpskog Archiva“ učinilo da su referati štampani u rečenim časopisima ; kao i Godišnji izveštaj koji je štampan u „Liječn. Vijesniku“.
Uspeh toga rađa vidi se na širini akcije na suzbijanju veneričnih bolesti koja je organizovana u celoj zemlji udruženom akcijom jugoslov lekara i organa Min. Nar. Zdravlja.

Treći godišnji skup J. S. L. D. održan na jedan ne manje sjajan način 8, 9 i 10 septembra 1921 u Ljubljani otišao je još znatno dalje u lepim tradicijama koje su već postale vidna odlika J. S. L. D. : u jačanju zajedničke organizacije, i staranju o krupnim zdravstvenim pitanjima koja interesuju celu zemlju.
Na ovom Skupu utvrdjeni su temelji organizacije lekarskog staleža u lekarskim komorama što će biti od značajnih posledica za etiku samog lekarskog staleža, a i za čistu stručnu ulogu njegovu u našem društvu.
Od ne manjeg značaja je pitanje o tuberkulozi u Jugoslaviji, tretirano u jednom lepom nizu referata, koji ovo pitanje kod nas prvi put ne samo znalački pokreću, nego daju prve detaljne podatke o stanju tuberkuloze u našoj zemlji
...˝Pošto su mi zdravstvene prilike cijele varaždinske županije vrlo dobro poznate, jer u njoj djelujem i kao opštinski i kao kotarski i kao županijski liječnik već preko 20 godina, to sam odlučujućim faktorima tako slobodan preporučiti slijedeće:
I.
Ponajglavna zadaća nam imade biti prosvjetna.
Narod je ovdje u kulturi zaostao.
Mađjarsko-njemački vlasnik nije dozvolio da luč prosvjete sine u ta poštena hrvatska srca.
Njemu je pogodovalo da živi u tami i da nezna za ostali, širi svijet.
On poznade samo svoje ognjište, svoga susjeda, svoga župnika, učitelja i činovnika.
Njega se ne upozorava na dušmanina naroda i na dušmanina zdravlja.
Tuđincu gospodaru jest pogodovalo, što ta poštena prosta duša nije se znala podignuti, što ta poštena, prosta duša nije znala kakova je slast biti na svojoj grudi svoj.
Tu su prostu, dobru dušu kojekakovim slatkim riječima i obećanjima uspavali i ona je kao sretna snivala u ropstvu, u kojemu ga je dušmanin naroda a i dušmanin tijela u obliku raznih bolesti podjedao i redove mu proredjivao.˝

Tuberkuloza u županiji varaždinskoj / Mirko Crkvenac. -
Signatura
WF200 RADrad 1922
Naslov
Tuberkuloza u županiji varaždinskoj / Mirko Crkvenac. -
Materijalni opis
str. 183-86.
Dr. Mirko Crkvenac, K, ZUPAN. FIZIK. : (Varaždin).

PREDGOVOR

Prvi Skup J. S. L. D. održan u Beogradu 20. XI. 1919. g. bio je posvećen organizaciji samog društva, pretresu i utvrđjenju pravila na kojima je društvo osnovano.
Blagodareći dobroj volji, osećanju mere, takta, i lepo manifestovanoj jugoslovenskoj svesti ogromne većine lekara delegiranih iz pojedinih pokrajinskih društava, uspelo se da se organizaciji zajedničkog društva dadu takve osnove, da je J. S. L. D, moglo okupiti u svoje kolo bez malo sve lekare širom cele naše otačbine, bez podvajanja, bez cepanja i disidenstva.
Ono je u tom pogledu skoro jedini a sigurno najveći i najsvetliji izuzetak.
I to mu služi na čast. — Pravila su ta štampana ćirilicom u Beogradu, zatim preštampana latinicom u „Liječn. Vijesniku“, a izveštaj god. Skupštine štampan je skraćen u Srpskom Archivu.
Odmah na drugom skupu održanom na jedan sjajan i impozantan način u Zagrebu 8—10. sept. 1920. J. S. L. D. nije se zadovoljilo samo sa svojim staleškim pitanjima, nego je u lepom nizu referata uzeto u pretres i jedno od aktuelnih zdravstvenih pitanja koja zasecaju duboko u sam život narodni, a osobito posle rata i usled sveopšte posleratne krize, te daleko šireg značaja nego što’ je sam lekarski stalež, pitanje o veneričnim bolestima i njinom suzbijanju Zbog slabih materijalnih sredstava J. S. L.D. nije imalo mogućnosti da sve referate čitane na tom skupu štampa u posebnom izdanju, ali je blagodareći ljubaznoj predusretljivosti uredništava „Glasnika Min. Nar. Zdravlja“, „Liječničkog Vijesnika“ i „Srpskog Archiva“ učinilo da su referati štampani u rečenim časopisima ; kao i Godišnji izveštaj koji je štampan u „Liječn. Vijesniku“.
Uspeh toga rađa vidi se na širini akcije na suzbijanju veneričnih bolesti koja je organizovana u celoj zemlji udruženom akcijom jugoslov lekara i organa Min. Nar. Zdravlja.

Treći godišnji skup J. S. L. D. održan na jedan ne manje sjajan način 8, 9 i 10 septembra 1921 u Ljubljani otišao je još znatno dalje u lepim tradicijama koje su već postale vidna odlika J. S. L. D. : u jačanju zajedničke organizacije, i staranju o krupnim zdravstvenim pitanjima koja interesuju celu zemlju.
Na ovom Skupu utvrdjeni su temelji organizacije lekarskog staleža u lekarskim komorama što će biti od značajnih posledica za etiku samog lekarskog staleža, a i za čistu stručnu ulogu njegovu u našem društvu.
Od ne manjeg značaja je pitanje o tuberkulozi u Jugoslaviji, tretirano u jednom lepom nizu referata, koji ovo pitanje kod nas prvi put ne samo znalački pokreću, nego daju prve detaljne podatke o stanju tuberkuloze u našoj zemlji
...

Otvori sve
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X2190
On-line
WF200 RADrad 1922
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306