Pojačavači i prijemnici : Priručnik za tečaj ˝B˝ radioamatera

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Pojačavači i prijemnici : Priručnik za tečaj ˝B˝ radioamatera / Ing. Albin Vedam. -
Izdanje
2. izdanje
Impressum
Beograd : Tehnička knjiga, 1956. -
Materijalni opis
283 str : ilustr. sheme tablice ; 24 cm. -

PREDGOVOR
Ogroman razvoj elektrotehnike u toku poslednjih godina, njen razmah i napredak kod nas, u našoj novo državi, velike mogućnosti koje organizacije Narodne tehnike svakome pružaju pri saradnji na toj visokoj grani tehnike i, najzad, nedostatak domaće literature ukazivali su na to da postoji potreba za odgovarajućom stručnom literaturom pisanom na našem jeziku.
Ova knjiga je pre svega namenjena onim radioamaterima i tehničarima koji već raspolažu sa nešto tehničkog znanja i koji su marljivim radom već postigli zadovoljavajući uspeh, a kojima nedostaje još potrebna teoretska sprema.
Mada bi prema prvobitnoj zamisli knjiga imala da obuhvati celokupno polje radiotehnike, ipak sam se posle dužeg razmišljanja odlučio samo na to da obradim radioprijemnike i sa njima u vezi i niskofrekventne pojačavače.
Ovome sam dodao još i glavu o elementima, jer smatram da je korisno i potrebno poznavati tehnologiju materijala i sastavnih delova od kojih gradimo radioaparate.
Možda će nekome izgledati nepotrebna glava gde se govori o elektrotehnici, elektronskim cevima i oscilatornim kolima.
Sve sam to uneo u cilju olakšanja izvođenja proračuna pojačavanja i primanja, a delimično i zbog toga što sam primenio novouvedenu simboliku i apsolutni sistem mera: to će, možda, početniku, pričinjavati poteškoće, ali će se on na to ipak naviknuti.
Nipošto ne smatram da su svi proračuni neophodno potrebni za svakodnevnu praksu i primenu, pošto su neki među njima prilično zamršeni. Pokušao sam da ih logički izvedem iz osnovnih fizikalnih odnosa i da na osnovu njih popratim tumačenje fizičke slike pojava.
Baš zato sam, sa neznatnim izuzetkom, izbegavao sve empiriske formule, jer mislim da sve otstranjuje matematičku od fizikalne pretstave.
Međutim, svako prema svom sopstvenom nahođenju može da definitivne jednačine svede na prostiji oblik, zgodniji za praksu.
Pritom, naravno, ne sme da zaboravi bitne sastavne količine i način na koji su one izvedene.
Naročito treba da istaknem zahvalnost koju dugujem univerzitetskom profesoru inženjeru Mirjanu Grudenu koji mi je sa puno razumevanja dozvolio da pregledam rukopis njegove knjige „Elektromagnetska oscilovanja i talasanja˝ i tako mi omogućio da glavu o oscilatornim kolima prilagodim njegovu načinu obrade.
Praktično i čisto zanatski posao i postupak nisam opisao, jer bi se obim knjige isuviše povećao.
Osim toga, smatram da se praktična strana ne može naučiti iz knjiga već da je za to potreban stvaran rad i eksperimentisanje. A saveti iskusnih ljudi pri tome više koriste no gomile knjiga.
Ako amateri i tehničari u ovoj knjizi nađu stalnu pomoć pri svome proučavanju i radu; ako u njoj nađu osnovu na kojoj će moći da prošire i prodube svoje teorisko znanje; ako ih ova knjiga od slučajnog eksperimentisanja bude dovela do temeljnog i sračunatog rada — onda je ona postigla svoj cilj.
Ljubljana, novembra 1950.
ALBIN VEDAM

Inv.br.
Info
Signatura
S528
U čitaonici!
621.39 VEDAM poj
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306