Uvod u električka mjerenja

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Uvod u električka mjerenja / Josip Lončar. -
Izdanje
2. izdanje
Impressum
Zagreb : Naklada pisca, 1945. -
Materijalni opis
296 str. : ilustr. ; 22 cm
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR
Ova je knjiga namijenjena kao uvodno djelo i informativni priručnik električne mjerne tehnike onima koji bilo iz kojega razloga dolaze u doticaj s električkim aparaturama i električkim postrojenjima ili imaju inače interesa na ovom području.
Pisac je nastojao da uvede čitaoca u kritičko razumijevanje savremenih mjernih naprava i postupaka, no istodobno i da mnogobrojnim detaljnim podacima zadovolji potrebe tehničke prakse.
Kraj ogromnosti obrađivanog područja nisu ni ovako opsežnim djelom od 300 stranica i 280 slika mogle biti iscrpene i sve specijalne teme.
Kako se može razabrati pregledom ˝Sadržaja˝, pojedina područja razrađena su u prvom redu principno, no dodano je i sve ono što se prirodno dalo nadovezati na obrađivanu materiju; samo za neka naročita područja, na pr. visokofrekventna, električka temperaturna i slična posebna mjerenja, predviđeno je da se postepeno drugdje obrade, nadovezujući na ovu knjigu kao bazu.
Djelo odgovara najnovijem stanju tehnike i u njemu je registrirano ono što se piscu činilo principno važnim u današnjim tendencijama razvoja, dok su naprotiv većinom izbjegavana ulaženja u nebitne novosti konstrukcija i detalje vanjskih izvedbi, koji variraju od fabrikata do fabrikata i mogu se konačno razabrati iz kataloga samih proizvađača.
Na taj način pisac se nada da će knjiga zadržati dugi niz godina vrijednost kao osnovno djelo i polazna točka za dalje informacije.
Ako su tu i tamo u knjigu uzeti i više efemerni podaci, na pr. upozorenja na propise VDE, IEC i slične, koji se od vremena do vremena revidiraju, učinjeno je to zbog ilustracije osnova na kojima počivaju ovakve specifikacije, tako da će se čitalac lako prilagoditi i eventualnom kasnijem revidiranom tekstu.
U tipografskom pogledu učinjeno je sve da knjiga bude u svakom pogledu besprikorno izvedena.
S tim u vezi kudikamo najveći broj slika koncipiran je i izveden specijalno za ovo djelo, tako da je moglo biti provedeno i izvjesno jedinstvo simbola i oznaka.
Pisac izriče zahvalu svojima pomagačima kod čitanja korektura i sličnoga, a u prvom redu g. cand. ing. Milanu Novaku na velikoj pažnji kod crtanja slika.
Ugodna mu je dužnost zahvaliti se također i firmama WkB, AEG, S&.H i Norma, koje su mu za ovo djelo stavile na raspolaganje izvjestan broj klišeja, uglavnom o vlastitim konstrukcijama.
Također izriče zahvalu odnosnim nakladnim zavodima na dopuštenju da slike br. 8, 22, 42, 46, 56, 64, 95, 137 i 139 preuzme iz knjige Palm, Elektrische Messgerate und Messeinrichtungen, Berlin 1937, Verlag von Julius Springer, te slike br. 9, 23, 24, 60, 61, 68, 147, 148, 254. 259, 260 i 261 iz ˝sabirnoga djela˝ cijele mjerne tehnike ATM (Archiv fur technisches Messen), Verlag von R. Oldenbourg, Munchen-Berlin.

U ZAGREBU, početkom 1939.
Dr. J. L.

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
S926
U čitaonici!
621 LONČA uvo
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306