Specijalna mineralogija

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Specijalna mineralogija / napisao Fran Tućan. -
Impressum
Beograd : Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, 1930. -
Materijalni opis
720 str. : ilustr. ; 24 cm
Napomena
Kazalo: str. 689

PREDGOVOR
Druga knjiga Mineralogije — Specijalna Mineralogija — izašla je nešto opsežnija nego sam se nadao.
Uzrok je tome u prilikama, u kojima se nalazi kod nas mineraloška nauka.
Literatura naime, koja se bavi mineraloškim pitanjima, kod nas je još toliko slabo razvita, da su djaci, slušači mineralogije, upućeni u glavnom na ovu knjigu.
Zbog toga sam se u Specijalnoj Mineralogiji osvrnuo gotovo na sve minerale, koji su danas u mineraloškoj literaturi poznati1) i sakupio ih u ovoj knjizi tako, da je ona u neku ruku ne samo udžbenik nego i priručnik i, skoro bih rekao, mineraloški leksikon, kojim će se moći poslužiti ne samo djaci, već i oni, koje zanimaju pojedini minerali.
Htio sam da iznesem sliku kemijskog laboratorija naše Zemlje, da se vidi, koji su to sve kemijski spojevi, što se u njem stvaraju.
Zato će i naši kemici moći da ovu knjigu uzmu u ruke i da u njoj nadju po koji podatak, koji će ih zanimati.
Naročitu sam pažnju ppsvetio mineralima, koji se nalaze u našim krajevima.
O tim mineralima ima dosta podataka u domaćoj, a još više u stranoj naučnoj literaturi, pa sam se trudio da ih po mogućnosti sve saberem.
Bit će možda koji od njih da je ostao i ne zapažen, ali takovih će biti vrlo malo.
Mjestimice sam naveo i literaturu, koja govori o tim našim mineralima.
Kako već godinama obilazim naše krajeve (od god. 1902.) u svrhe mineraloško-petrografskoga studija, poznati su mi ti krajevi vrlo dobro u mineraloškom i petrografskom pogledu.
Na tim dugogodišnjim istraživanjima sakupio sam mnogo mineraloško-petrografskoga materijala, koji je djelomice obradjen, a djelomice čeka na detaljan studij.
....

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
S1125
U čitaonici!
Z 549 TUĆAN spe
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306