O narodnom gospodarstvu

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
O narodnom gospodarstvu / J. [Josip] Predavec. -
Impressum
Zagreb, Gj. Basariček, 1909. -
Jezik
Hrvatski
Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
S1214
U čitaonici!
330.1(091) PREDA ona
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306