30 godiina pedagoškog rada prof. Martina Barića : Snimka koncerta održanog u ˝Hrvatskom glazbenom zavodu˝ 6. I. 1979. g. u 19:30h. -

Naslov
30 godiina pedagoškog rada prof. Martina Barića : Snimka koncerta održanog u ˝Hrvatskom glazbenom zavodu˝ 6. I. 1979. g. u 19:30h. -
Impressum
Zagreb : Originalna snimka, 1979. -
Materijalni opis
3 magnetofonske vrpce : 19 cm/sek ; 14 + 14 + 14 cm. -
Sadržaj
Br.
Naziv/Izvođač
Autor/Godina
Vrijeme
A01
Koncert 06.01. 1979 - Pozdravni govor
1979
B01
Fantazija
Mirta Pleteršek
B02
Romanca Andalusa
Mirta Pleteršek
B03
Sonata br. 3 d-mol : Presto agitato
Tatjana Novosel
B04
Sonata za violinu : solo br. 3
Goran Končar-Uršić
E. Ysaye
1979
B05
Carmen : Fantasie
Geza Balaš
C01
Introdukcija i Rondo capriciosso
Damir Kukulj
C02
Preludij i Allegro
Slobodan Fio
C03
Proljeće
Silvano Kuzmin
Inv.br.
Info
Signatura
M1
U čitaonici!
78 BARIĆ 30
M2
U čitaonici!
78 BARIĆ 30
M3
U čitaonici!
78 BARIĆ 30
UKUPNO: 3
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306