Razviće živih bića

E-građa, knjige
Naslov
Razviće živih bića / Borivoje Milojević prof. beogradskog univerziteta. -
Impressum
Beograd : Nolit, 1933. -
Materijalni opis
169 str. : ilustr. ; 17 cm. -
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

Ova knjiga ima cilj da pomogne čitaocu iz širih krugova našeg društva da razvije u sebi biološki način mišljenja, biološku svest.
Do takve svesti se dolazi samo kad se vidi celina u koju su povezani oblici i dešavanja u njima i na njima. To je razlog što od nepregledno velikog materiala koji su sakupili istraživači razvića živih bića, i od ideja koje su oni izneli, u ovu knjigu nije ušlo ni samo ono što je važno, niti sve što je važno — za ovo bi bio potreban daleko veći prostor! — nego ono što može pomoći čitaocu da vidi u celini procese koji se dešavaju u individui od trenutka kad otpočne tok njenog postajanja pa do kraja njenog života.
Radi lakšeg uvodjenja čitaoca u probleme individualnog razvića, koji sačinjavaju sadržaj ove knjige, izložena su i opšta načela oblika i klasifikovanja oblika (biološka sistematika), uz pojam individue i njenog sklopa. Sve je to učinjeno radi toga da čitalac stekne izvesna prethodna znanja, i da se individua, o čijem je razviću ovde reč, što reljefnije istakne.
Ovom knjigom se čitaocu pruža prilika da se upozna ne samo sa činjenicama i shvatanjima nego i delimično sa istoriskim razvitkom nauke, sa tehnikom rada i naučnim jezikom. Knjiga je namenjena širim krugovima čitalaca, ali pisac u njoj ne daje razbkženu nauku, ni po formi ni po sadržini.
Gde god je to potrebno, izlaganja se u potpunosti poklapaju sa načinom koji je proveden i u naučnim spisima, jer popularizacija ne srne značiti spuštanje nauke nego podizanje čitaoca do nauke, i u samu nauku.
Istina prosto rečena, i, što je isto toliko važno, stavljena na pravo mesto medju drugim istinama, shvata se neposredno i bez teškoća.
Nikakvu prepreku za to ne pretstavljaju onda ni najtananiji naučni pojmovi, još manje naučne reci.
Naprotiv, samo prava reč i izraz, strpljivo traženi od strane onih koji su stvorili i pojam, jedino su u stanju da stvore potpunu sliku i da uvedu u misao istraživača, — jednom reči da uvedu čitaoca u nauku.
Svako preinačavanje čini pojmove nejasnim i neodredjenim i ne koristi nikom.
Svaka popularna literatura koja nije skrenula na sebe pažnju čitalačkog sveta, i koja je brzo zaboravljena, doživela je to zbog toga što je nisko stojala. Čitaoci nisu imali uverenje da čitajući takve knjige odista prilaze nauci. Naučnici su se plašili popularizacije, jer su živeli, većina od njh, u uverenju da se nauka popularizacijom bezuslovno falsifikuje, i tako su se oglušili o onu veliku, izvanredno značajnu socialnu dužnost širenja istina, koju je tako snažno umeo da istakne filozof Loce.
Ova knjiga je piščev eksperiment da da. čistu nauku u pristupačnom obliku.
One ideje u ovoj knjizi koje ne odgovaraju klasičnom i školskom načinu mišljenja — stručnjak će ih po tome odmah poznati — nisu nikakvo skretanje, nikakvo razblaživanje istine, niti koncesije, one su samo piščeva shvatanja za koja on prima punu odgovornost.
Pisac se trudio da u tekstu objasni značenje stranih reči i stoga je smatrao da zaseban rečnik nije potreban.
Razlog iz koga nije bežao od stranih reči iznet je gore.
Sa velikim zadovoljstvom i srdačnom zahvalnošću ističem predusretljivost izdavačkog PISAC

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X454
U čitaonici!
57 MILOJ raz
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306