Struktura i funkcije čovečjeg tela

E-građa, knjige
Naslov
Struktura i funkcije čovečjeg tela / Dr. Velizar Kosanović. -
Impressum
Beograd : Nolit, 1933. -
Materijalni opis
173 str : ilustr ; 17 cm. -
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

I.
-šta je čovečije telo i kako ono funkcioniše?
- Potreba izučavanja čovečijeg tela.
- Razvoj anatomije od disencije do mikroskopske anatomije i fiziologije od organske do ćelijske.
- ćelija, osnova čovečijeg organizma.
- Tkivo, skup ćelija iste funkcionalne namene.
- Organ, nosilac funkcije.
II.
- Organ varenja.
- Organi disanja.
- Organi izlučivanja.
- Krvotok.
- Nervnl sistem.
- Ćula.
- Organi unutrašnjeg lučenja.
- Koža.
- Organi kretanja.
- Polni organi.
III.
- Međusobni odnosi organa i njihova ukupna funkcija.
- Život kao oblik postojanja belančevine.
- Smrt čoveka kao proces prestajanja ukupne funkcije čovečijeg tela, dok pojedinačno ćelije i tkivo i dalje žive.
- Rečnik stranih i stručnih izraza.

Inv.br.
Info
Signatura
X456
U čitaonici!
57 KOSAN str
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306