41. Društvena godina : Razmjera Opće Opće štedione dioničkog društva u Varaždinu za poslovnu god. 1927.. -

E-građa, knjige
336 OPĆ P
Naslov
41. Društvena godina : Razmjera Opće Opće štedione dioničkog društva u Varaždinu za poslovnu god. 1927.. -
Impressum
Varaždin : Tiskara Stifler, 1927.
Materijalni opis
35 cm
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Gradskoj knjižnici i čitaonici ˝Metel Ožegović˝ u Varaždinu.
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
X753
U čitaonici!
336 OPĆAŠ i1927
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306