Opisna anatomija ili razudbarstvo čovječjega tijela

E-građa, knjige
611 SCH O 1-2
Naslov
Opisna anatomija ili razudbarstvo čovječjega tijela / napisao dr. Ante Schwartz žup. fizik varaždinski. -
Impressum
Zagreb : Tis. Dioničke tiskare,1873-1874. -
Materijalni opis
23 cm
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Gradskoj knjižnici i čitaonici ˝Metel Ožegović˝ u Varaždinu.

Rieč k djelu.
Opisno razudbarstvo ili anatomiju čovječjega tiela, koju evo obćinstvu u dva svezka predajem, pisao sam našim jezikom glavno radi strukovnoga nazivlja, koje se kod nas tek razvija, pa je ne samo liečniku u obće, a zdravstvenu činovniku na pose od potriebe, već i svakomu naobraženu čovjeku, koga zvanje napučuje na domaći naš jezik.
A osim toga je razudbarstvo čovječjega tiela takova struka, koja u sve odnošaje čovječjega života zasjeca. te ne smje ni u našoj literaturi za drugimi strukami da zaostane; uz strukovno nazivlje htjeo sam dakle da to djelo priredim i kao poučnu knjigu, pa sam ju prema Hyrtlovoj opisnoj anatomiji osnovao, koja je za sada kao knjiga za pouku najbolja.
Udaljio sam se pako od Hyrtla u tomu, što sam mu se na obći dio osvrtao tek na pose pri opisu svakoga pojedina tjelesna sustava, kojemu sam svakomu htjeo da radi lakšega pregleda zaokružim koli histoložki, toli i morfoložki dio u jednu cjelinu.
...

sv.1 : Opis kostura mišičja i ćutila. -
Signatura
611 SCHWA opi
Naslov
sv.1 : Opis kostura mišičja i ćutila. -
Impressum
Zagreb : Tis. Dioničke tiskare,1873. -
Materijalni opis
239,IV str.
sv.2 : Opis droblja, živčevlja i žilja. -
Naslov
sv.2 : Opis droblja, živčevlja i žilja. -
Impressum
Zagreb : Tis. Dioničke tiskare,1874. -
Materijalni opis
250 str. CXXX
Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
X774
U čitaonici!
611 SCHWA opi
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306