Gramatika jezika hervatskoga : osnovana na starobugarskoj slovenštini ; dio prvi : glasovi

E-građa, knjige
808.62 JAG G 1-
Naslov
Gramatika jezika hervatskoga : osnovana na starobugarskoj slovenštini ; dio prvi : glasovi / napisao V. Jagić. -
Impressum
Zagreb : Brzotiskom A. Jakića, 1864. -
Materijalni opis
IV, 89 str. ; 23 cm
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Gradskoj knjižnici i čitaonici ˝Metel Ožegović˝ u Varaždinu.

Predgovor.

Nauk jezika narodnoga (u nas hervatskoga) ima na gimnaziji sasvim drugi i uzvišeniji cilj, nego li ostali jezici, staroklasični ter ini živući ali nenarodni.
Onde smatra se gramatika samo kao sredstvo, da dovede do cilja t. j. do razumevanja latinskim, gerčkim, nemačkim francuzkim itd. jezikom pisanih knjigah: ovde toga niti netreba (van ponešto u nižih razredih, dok mladež podpuno navikne pravilnosti pismenoj), nego se jezik sam za se ima smatrati predmetom nauka, (Org.
Entwurf. str. 122-123).

Naobraženi mladić treba, da se svestrano upozna s prošlim i sadanjim životom svoga materinjega jezika onako, kao i s duševnom radnjom, t. j. s književnimi proizvodi, svoga naroda.
Ako je dakle gramatika hervatskoga jezika uz povest književnu još i u viših razredih hervatskih gimnazijah predmet, koji se mladež uči, valjalo bi, da ga učitelj i učenici drugačije shvate, nego li običnu gramatiku.

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
X809
U čitaonici!
808.62 JAGIĆ gra
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306