Poviestni spomenici slobodnoga i kraljevskoga grada Varaždina : Sv. 1 : Zbornik isprava 1209.-1526. iz Arhiva grada Varaždina = Monumenta historica liberae ac regiae civitatis Varasdini : Tomus primus : Codex diplomaticus 1209.-1825. Ex archivo civitatis Varasdini

E-građa, knjige
930.25 POVIE
Naslov
Poviestni spomenici slobodnoga i kraljevskoga grada Varaždina : Sv. 1 : Zbornik isprava 1209.-1526. iz Arhiva grada Varaždina = Monumenta historica liberae ac regiae civitatis Varasdini : Tomus primus : Codex diplomaticus 1209.-1825. Ex archivo civitatis Varasdini / za tisak prir. Zlatko Tanodi. -
Impressum
Varaždin : Svobodina ˝Narodna tiskara˝, 1942. -
Materijalni opis
X, 351 str. + 12 tabli ; 29 cm
Napomena
Index. str. 319
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Gradskoj knjižnici i čitaonici ˝Metel Ožegović˝ u Varaždinu.

PREDGOVOR

Nema naroda bez povijesti. Bitna narodna oznaka je svijest pripadnosti odnosnom narodu.
Svijest narodna je plod spoznaje, a spoznaja se crpi iz povijesti.
Zato je povijesna uloga najodlučnija u narodnom odgoju.
Radi toga svi su narodi, od onih najstarijih pa do suvremenih, posvećivali osobitu brigu povijesnoj obradbi bilo to u kojem. god obliku.
Povijest crpimo iz raznovrsnih povijesnih ostataka, koje zovemo izvorima.
Između izvora pak glavni su isprave raznih oblika, koje su svi narodi čuvali ne samo posebnički, nego i javno u t.zv. arhivima.
Rad u arhivima povezan je s velikim i raznovrsnim poteškoćama i neprilikama.
Da isprave ne stoje u arhivima kao mrtvo tvorivo i blago, pristupačno samo posebnim stručnjacima, od XVIII. stoljeća dalje one se objelodanjuju u raznim oblicima.
U tu svrhu postoje razne ustanove posvuda pa i kod nas (Hrvatska Akademija), koje u prvom redu izdaju isprave.
Naravno i te ustanove radi prilika vremena ili osoba ne ispunjavaju tu dužnost kako bi trebalo, pa je hvalevrijedno da to čine druge ustanove, na koje ne bi spadalo.

Znajući za bogatstvo varaždinskog arhiva savjetovao sam svom učeniku Zlatku Tanodiju, još kao studentu, da se posveti stručnoj obradbi gradiva tog arhiva.
On se zdušno primio posla i evo plod njegova stručnog rada je ovaj I. svezak Varaždinskih isprava.
Codex diplomaticus Varasdinensis velika je dobit za grad Varaždin kao i za opću hrvatsku povijest, u kojoj je on igrao vrlo važnu ulogu.

DR. MIHO BARADA

Osobe
Urednik
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
X830
U čitaonici!
930.25 POVIE
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306