Stabilizacija kralješnice nakon laminektomije u štakorskom modelu neuropatske boli : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Stabilizacija kralješnice nakon laminektomije u štakorskom modelu neuropatske boli : doktorska disertacija / Željko Bušić ; [mentor Damir Sapunar]. -
Impressum
Split : Ž. Bušić, 2012. -
Materijalni opis
50 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 42-48. Summary.

SAŽETAK

Različite ablacijske procedure, za istraživanje bolnog ponašanja u štakorskome modelu, zahtijevaju laminektomiju različite ekstenzivnosti.
Prema dostupnoj literaturi nije definirano i jasno opisano kako učiniti laminektomiju i koliko obuhvatna ona treba biti.
Nedostatak standardizirane kirurške tehnike otežava komparaciju rezultata različitih istraživačkih skupina.

U našem istraživanju, pored standardizacije kirurške tehnike u izvođenju laminektomije, testirali smo hipotezu da stabilizacija kralješnice nakon ekstenzivne laminektomije može spriječiti nastanak deformiteta (skolioze) kralješnice i tako prevenirati posljedično bolno ponašanje.
Istraživanje smo sproveli na skupini životinja u kojih je učinjena samo ekstenzivna laminektomija, te na skupini u kojih je nakon laminektomije učinjena stabilizacija kralješnice.
Koristili smo, u svim ispitivanim skupinama, muške Sprague-Dawley štakore približno jednake težine i životne dobi.
Za stabilizaciju kralješnice nakon ekstenzivne laminektomije koristili smo žicu koju smo modelirali poput slova U.
Test mehaničke hiperalgezije koristili smo za ispitivanje pojave bolnog neuropatskog ponašanja nakon operacije.
Deformaciju kralješice nakon operacije mjerili smo odstupanjem od središnje crte na rtg snimcima učinjenim u anteroposteriornoj projekciji.

Utvrdili smo da je stabilizacija nakon ekstenzivne laminektomije spriječila nastanak deformiteta, da laminektomija bez stabilizacije inducira hiperalgeziju 8. i 15. dana nakon operacije, te da je u skupini u kojoj je nakon laminektomije učinjena stabilizacija kralješnice značajno smanjeno bolno ponašanja 8. i 15. dana nakon operacije u odnosu na skupinu bez stabilizacije.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1024
U čitaonici!
D 2012 BUŠ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306