Značaj antieritrocitnih protutijela otkrivenih na kontrolnom testiranju za razvoj hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Značaj antieritrocitnih protutijela otkrivenih na kontrolnom testiranju za razvoj hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta : doktorska disertacija / Slavica Dajak ; [mentor Hundrić-Hašpl Željka]. -
Impressum
Split : S. Dajak, 2011. -
Materijalni opis
75 listova : ilustr. ; 30 cm + 1 optički disk. -
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 69-74. Summary: Significance of red blood cells antibodies detected at the third trimestar screening for haemolytic disease of the fetus and newborn.

SAŽETAK

UVOD:
Hemolitička bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) je teška bolest koju uzrokuju
protutijela majke usmjerena na jedan ili više eritrocitnih antigena fetusa.
Test pretraživanja
antieritrocitnih protutijela je osnovni test u trudnoći za otkrivanje fetusa rizičnih za nastanak
HBFN.
Cilj ovog istraživanja je ispitati kliničke posljedice anti-D i ne-RhD protutijela, koja
su otkrivena testom pretraživanja u trećem tromjesečju za fetus/novorođenče.
METODE:
U ovo retrospektivno kohortno istraživanje uključene su sve trudnice s antieritrocitnim protutijelima, testirane od 1993. godine do 2008. godine u KBC Split.
Podatci su dobiveni iz Kartona za praćenje imunizacija na Odjelu za transfuziju krvi.
Iz svakoga Kartona analizirane su tri skupine podataka: redosljed testiranja (prvo ili kontrolna testiranja, 28. tjedan, 34. tjedan ili porod) na kojem su otkrivena protutijela, redosljed trudnoće (prva, druga ili treća i više trudnoća) u kojoj su otkrivena protutijela i jesu li otkrivena protutijela uzrokovala tešku HBFN.
HBFN je smatrana teškom, ako je primjenjeno transfuzijasko liječenje (intrauterina transfuzija i/ili izmjena krvi i/ili transfuzija krvi) ili ako je HBFN bila uzrok perinatalne smrti.

REZULTATI:
Tijekom istraživanja ukupno je testirano 84 000 trudnoća.
Klinički značajna protutijela su otkrivena u 355 trudnoća, u 196 (55%) otkrivena su anti-D protutijela, a u 159 (45%) ne-RhD protutijela.
Učestalost anti-D protutijela u RhD negativnih trudnica je bila 1,29%.
Anti-D protutijela su u 72 (37%) trudnice otkrivena na kontrolnim testiranjima, a u njih 8 je nastala teška HBFN.
Ova protutijela su uzrokovala tri teške HBFN u prvoj trudnoći, tri u drugoj i dvije u trećoj trudnoći.

Ukupna učestalost ne-RhD protutijela bila je 0.2%. Ne-RhD protutijela su u 16 (10%) trudnica otkrivena na kontrolnom testiranju (10 anti-c, 2 anti-C, 2 anti-E, 1 anti-Rh17, 1 anti-S).
Ova protutijela su uzrokovala 11 teških HBFN (27% od ne-RhD HBFN) od kojih se 10 dogodilo u višerotki.
Od 11 teških ne-RhD HBFN koje nisu otkrivene na prvom testiranju 7 su uzrokovala anti-c protutijela.

ZAKLJUČAK: Testom pretraživanja u trećem tromjesečju mogu se otkriti antieritrocitna protutijela koja nisu bila prisutna ili nisu bila detektibilna testom pretraživanja u prvom tromjesečju.
Test pretraživanja u trećem tromjesečju se pokazao značajnim, glede ranog otkrivanja HBFN, za RhD pozitivne višerotke i za sve RhD negativne trudnice.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X01032
U čitaonici!
D 2011 DAJ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306