Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci : Svezak I.. -

E-građa, knjige
Naslov
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci : Svezak I.. -
Impressum
Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1953. -
Materijalni opis
367 str ; 24 cm. -
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Rijeci.
Osorska komuna u pravnopovjesnom svijetlu
Nivo
Naslov
Osorska komuna u pravnopovjesnom svijetlu
Materijalni opis
str. 5
Napomena
Summary, str.158
Glagoljski tekstovi u arhivu osorske općine / Leo Košuta. -
Nivo
Naslov
Glagoljski tekstovi u arhivu osorske općine / Leo Košuta. -
Materijalni opis
str. 163
Napomena
Summary, str. 218
Inventar osorske općine
Nivo
Naslov
Inventar osorske općine
Materijalni opis
str. 219
Opći inventar Historijskog arhiva u Rijeci
Nivo
Naslov
Opći inventar Historijskog arhiva u Rijeci
Materijalni opis
str. 360
Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X1058
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ri01
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306