Antikoagulantno liječenje u bolesnika s navalvularnom atrijskom fibrilacijom hospitaliziranih zbog ishemijskog moždanog infarkta u odnosu na težinu tromboembolijskog rizika i rizika krvarenja : magistarski rad

Fakulteti, magistarski radovi
Naslov
Antikoagulantno liječenje u bolesnika s navalvularnom atrijskom fibrilacijom hospitaliziranih zbog ishemijskog moždanog infarkta u odnosu na težinu tromboembolijskog rizika i rizika krvarenja : magistarski rad / Ivana Cvitković ; [voditelj rada Damir Fabijanić]. -
Impressum
Split : I. Cvitković, 2012. -
Materijalni opis
62 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optički disk.
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 52-59. - Summary: Anticoagulant therapy in patients with nonvalvular atrial fibrillation admitted due to the ischemic stroke in relation to thromboembolic and bleeding risk.

Cilj istraživanja.
Procijeniti usklađenost propisivanja tromboprofilaktičkog liječenja u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom (nAF) prilikom prijama i otpusta s liječenja zbog ishemijskog moždanog infarkta sa smjernicama Europskog kardiološkog društva za postupanje s nAF.

Metode.
U presječno retrospektivno istraživanje su uključeni svi bolesnici s otpusnom dijagnozom ishemijskog moždanog infarkta i nAF koji su u razdoblju od 1. studenog 2010. do 31. prosinca 2011. godine liječeni na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split.
Težina tromboembolijskog (TE) rizika procijenjena je CHA2DS2-VASc sustavom, a rizik krvarenja HAS-BLED sustavom.

Rezultati.
U istraživanje je uključeno 327 bolesnika, 143 (44%) muškaraca i 184 (56%) žena.
Prije doživljenog ishemijskog moždanog infarkta 98,2% bolesnika je pripadalo skupini velikog tromboembolijskog rizika.
Od tog broja liječeno je samo 179 (55%) bolesnika: 65,5% bolesnika s acetilsalicilnom kiselinom, 30,5% varfarinom, a 4% klopidogrelom.
Pritom je raniji tromboembolijski incident nezavisno korelirao s primjenom (OR 2,5; 95% CI 1,4-4,5, P=0,003), a neregulirana arterijska hipertenzija s neprimjenjivanjem (OR 0,47, 95% CI 0,25- 0,88, P=0,019) varfarina.
Od 55 bolesnika koji su ishemijski moždani infarkt doživjeli unatoč primjeni varfarina, u 83,7% vrijednosti protrombinskog indeksa su bile niže od terapijskih.
Smrtni ishod je zabilježen u 72 (22,2%) bolesnika; nezavisni predskazatelji smrtnosti bili su dob >75 godina (OR 1,93, 95% CI 1-3,6, P=0,039) i kongestivno popuštanje srca (OR 9,67, 95% CI 5,3-17,7, P<0,001).
Prilikom otpusta s liječenja 56,5% bolesnika je dobilo preporuku za primjenu acetilsalicilne kiseline, 35,7% za primjenu varfarina, a 7,7% bolesnika otpušteno je bez tromboprofilaktičkog liječenja.
S nepropisivanjem antikoagulantnog liječenja nezavisno je korelirala dob bolesnika od 65-74 godine (OR 0,52, 95% CI 0,29-0,93, P=0,027) i >75 godina (OR 0,53, 95% CI 0,31-0,91, P=0,22).

Zaključak.
Tromboprofilaktičko liječenje u bolesnika s nAF hospitaliziranih zbog ishemijskog moždanog infarkta nije bilo sukladno njihovom tromboembolijskom riziku i trenutnim smjernicama Europskog kardiološkog društva.
Zabrinjavajuće je opažanje da unatoč nepostojanju kontraindikacija, 2/3 bolesnika s nAF pri otpustu s liječenja zbog ishemijskog moždanog infarkta nije dobilo preporuku za primjenu antikoagulansa.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1234
U čitaonici!
M 2012 CVI
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306