Manji prilozi za povijest književnosti hrvatske

E-građa, knjige
Naslov
Manji prilozi za povijest književnosti hrvatske / priopćio Ivan Milčetić. -
Impressum
Zagreb : Dionička tiskara, 1913. -
Materijalni opis
62 str. ; 24 cm
Napomena
P.o.: Građa / JAZU ; knj. 7.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Gradskoj knjižnici i čitaonici ˝METEL OŽEGOVIĆ˝ u Varaždinu. -

... U Vatikanskoj knižnici u Rimu nahodi se pod signaturom: Cod. Slavicus XVI. Lingua Chroatica već! kodeks u osmini, uvezan, a ima 221 stranu.
Na prvom neoznačenom listu dolazi bijelka na talijanskom jeziku : L’ Osmano.
Poema in lingua Illirica dell’ Illmo Sig-r Giovanni di Fran-co Gondola, Gentilhuomo di Ragusa.
Lasciato per Legato dall’ Ill-o Sig. Ab-e Stefano Gradi, P-mo custode d-a Pibla Vaticana.
Mon a 2 di maggio 1683 in Borna.

Na drugom, također nebrojenom listu, čitamo: Po Mihu Martellini na 12 decembra 1667.
Sada slijedi jedan posve čist list, pa još jedan list s grbom, oko kojega je natpis: Martellinorum insignia, a ozdo riječi : Suo conceptu perit inuidia.
...

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1362
U čitaonici!
821.163.42(091) MIL M
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306