Imunohistokemijska razina IMP3 u adenokarcinomima pluća : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Imunohistokemijska razina IMP3 u adenokarcinomima pluća : doktorska disertacija / Renata Beljan Perak ; [voditeljica rada Merica Glavina Durdov]. -
Impressum
Split : R. Beljan Perak, 2013. -
Materijalni opis
60 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 48-56. - Summary: Immunohistochemical IMP3 levels in lung adenocarcinoma.

SAŽETAK

Uvod: U času dijagnoze karcinom pluća je često neoperabilan pa se dijagnoza postavlja samo na temelju bioptičkog ili citološkog uzorka.
U skupini nesitnostaničnog karcinoma pluća drugačije nespecificiranog, dijagnoza adenokarcinoma može se postaviti imunohistokemijski uporabom TTF-1 i Napsin A.
Izražaj onkofetalnog proteina IMP3 povezan je sa slabijom diferencijacijom i agresivnim ponašanjem tumora.

Svrha studije: Ispitati je li izražaj IMP3 povezan s udaljenim metastazama bez obzira na histološki podtip adenokarcinoma.

Materijal i metode: U retrospektivnoj studiji analizirano je 90 ispitanika s uznapredovalim adenokarcinom pluća susljedno dijagnosticiranim od 2006. do 2009. godine u KBC Split.
Klinički podaci prikupljeni su iz pismohrane Odjela za plućne bolesti, a vrijeme smrti od adenokarcinoma pluća u Matičnom uredu Splitsko-dalmatinske županije.
Parafinski blokovi bronhoskopskih biopsija prikupljeni su iz Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju.
Izražaj IMP3, Napsin A i TTF-1 analizirani su indirektnom enzimskom imunohistokemijskom metodom.
Statistička analiza urađena je pomoću SPSS paketa i P vrijednost manja od 0,05 smatrana je značajnom.

Od 90 ispitanika, 71(78%) su bili muškog i 19(22%) ženskog spola.
Medijan dobi za muškarce je 61,5 godina (min-max 43-83 godine) i za žene 61 godina (min-max 44-86 godine).
Pleuralni izljev nađen je u 15 (16,6%) i udaljene metastaze u 45 (50%) slučajeva.
U 34 ispitanika utvrđen je acinarni, u 2 lepidični, u 2 papilarni i u 52 solidni histološki podtip.
Izražaj IMP3 nađen je u 63 (70%) tumora i povezan je sa solidnim podtipom (P = 0,002) i negativnim/slabim izražajem Napsin A (P = 0,004).
Jaki izražaj Napsin A povezan je s TTF-1 (P = 0,003) i dobrom diferencijacijom tumora ( P = 0,031).
Ispitanici s pozitivnim izražajem IMP3 su češće imali udaljene metastaze nego ispitanici s negativnim IMP3, 55,5% prema 33,3% (P = 0,033).
Ispitanici s nesolidnim podtipovima i pozitivnim IMP3 imali su udaljene metastaze značajno češće nego ispitanici s nesolidnim tipom i negativnim IMP3, 72% prema 35% (P = 0,028).
Fenotip IMP3+/ Napsin A- je povezan s dobi ispitanika < 61 godinu (P = 0,055) i solidnim podtipom (P = 0,027).
Fenotip TTF-1+/Napsin+ ima manji broj slabo diferenciranih adenokarcinoma (P = 0,011) udaljenih metastaza (P = 0,054) i solidnog podtipa (P =0,002) te češće negativan izražaj IMP3 (P = 0,02).

Zaključak: Izražaj IMP3 je povezan sa solidnim podtipom i s udaljenim metastazama, bez obzira na histološki podtip plućnog adenokarcinoma.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1403
U čitaonici!
D 2013 BELJ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306