Analiza čimbenika koji utječu na recidive krvarenja i smrtnost bolesnika s krvarenjem iz peptičkog vrijeda : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Analiza čimbenika koji utječu na recidive krvarenja i smrtnost bolesnika s krvarenjem iz peptičkog vrijeda : doktorska disertacija / Andre Bratanić ; [mentor rada Neven Ljubičić]. -
Impressum
Split : A. Bratanić, 2013. -
Materijalni opis
79 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 63-78. - Abstract.

SAŽETAK

Krvareći peptički vrijed predstavlja značajan javnozdravstveni i klinički problem.
Poslijednjih nekoliko desetljeća primjenjuju se novi terapijski pristupci, kako farmakološki tako i endoskopski, koji su doprinijeli smanjenju stope hospitalizacije kao i poboljšanju kliničkog ishoda te smanjenju smrtnosti od peptičkog vrijeda općenito.
Međutim, stope smrtnosti i recidiva krvarenja kod krvarećeg vrijeda perzistiraju, te njihovo daljnje smanjenje predstavlja izazov za kliničare.
U našem istraživanju analizirali smo pojavnost i smrtnost od krvarećeg peptičkog vrijeda, te smrtnost i recidiv krvarenja nakon endoskopske hemostaze kod visokorizičnog krvarećeg vrijeda (Forrest klase IA, IB, IIA i IIB) u petogodišnjem razdoblju na području koje gravitira KBC Split (područje Splitsko- dalmatinske županije).
Analizirali smo također utjecaj epidemioloških, kliničkih i endoskopskih čimbenika na klinički ishod ( smrtnost i recidiv krvarenja) nakon endoskopske hemostaze, kao i utjecaj vrste endoskopske terapije na navedene ishode.

Temeljem provedene studije zaključili smo da su čimbenici vezani uz vrijed: veličina vrijeda, viša Forrest klasa te duže vrijeme od početka krvarenja, prediktori lošijeg kliničkog ishoda nakon endoskopske hemostaze krvarećeg vrijeda.
Također su se prediktorima lošijeg ishoda pokazali parametri koji ukazuju na prisustvo šoka, izraženu anemiju i hipotenziju kao i viši ASA i Rockall zbroj.

Navedene prediktore rizika bitno je detektirati kod bolesnika s krvarećim vrijedom, što nam omogućava stratifikaciju rizičnih bolesnika, te provođenje adekvatne terapije i pojačanog nadzora u svrhu smanjenja stope smrtnosti i recidiva krvarenja kod tih bolesnika.

Potrebno je napraviti ranu endoskopiju po detektiranju simptoma krvarenja kako bi se dijagnosticiralo vrijed, stratificiralo rizik krvarenja te po potrebi provela endoskopska hemostatska terapija.

U slučaju neuspjeha endoskopske terapije, indicirano je kirurško liječenje.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1405
U čitaonici!
D 2013 BRA
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306