p53 protein, MAPK i topoizomeraza II [alfa] u seroznim karcinomima jajnika : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
p53 protein, MAPK i topoizomeraza II [alfa] u seroznim karcinomima jajnika : doktorska disertacija / Dinka Šundov ; [voditelj rada Snježana Tomić]. -
Impressum
Split : D. Šundov, 2013. -
Materijalni opis
94 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 76-90. - Summary.

SAŽETAK
Cilj istraživanja.
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu imunohistokemijske ispoljenosti p53 proteina, MAPK i topoizomeraze IIa u seroznim karcinomima jajnika niskog i visokog gradusa, te utvrditi njihovu povezanost sa kliničko-patološkim prognostičkim pokazateljima, dužinom slobodnog intervala bez bolesti i ukupnim preživljenjem te odgovorom na kemoterapiju.

Materijali i metode.
U istraživanje je uključena 81 bolesnica sa seroznim karcinomom jajnika, operirana u razdoblju od 1995. do 2005. godine.
Uzorci tumora bojani su imunohistokemijski primjenom protutijela za p53, MAPK i topo IIa.
Učinjena je i KRAS/BRAF mutacijska analiza na uzorcima 73 tumora.

Rezultati.
Deset bolesnica (12.3%) dijagnosticirano je u ranom kliničkom stadiju bolesti.
Od 81 seroznog karcinoma, 13.6% morfološki je odgovaralo karcinomu niskog gradusa (tip I tumori), a 86.4% karcinomu visokog gradusa (tip II tumori).
Serozni karcinomi niskog i visokog gradusa statistički se značajno razlikuju prema imunohistokemijskom izražaju p53 proteina (P=<0.001), MAPK (P=0.003), i topoizomeraze IIa (P=0.001).
Pozitivna imunohistokemijska reakcija na p53 protein nađena u 85.7% karcinoma visokog gradusa i u niti jednom karcinomu niskog gradusa.
Mutacija KRAS gena nađena je u 54.5% karcinoma niskog gradusa i u samo 13.8% karcinoma visokog gradusa (P=0.006).
BRAF mutacija nije nađena ni u jednom uzorku.
Pozitivan MAPK izražaj bio je prisutan u dva od pet uzoraka niskog gradusa i u 11 od 54 uzorka visokog gradusa koji su bili negativni na KRAS mutaciju, što govori u prilog činjenici da aktivacija MAPK signalnog puta nije isključivo vezana uz KRAS mutaciju.
Kod sedam (11.7%) uzoraka karcinoma koji su morfološki odgovarali karcinomima visokog gradusa, zabilježili smo i mutaciju KRAS gena koja je obilježje puta karcinogeneze tip I i pozitivan imunohistokemijski izražaj p53 proteina, obilježje puta karcinogeneze tip II.
U pet od sedam ovih uzoraka nađeni su i morfološki dijelovi koji odgovaraju seroznom borderline tumoru i/ili seroznom karcinomu niskog gradusa.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1422
U čitaonici!
D 2013 ŠUN
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306