Čimbenici povezani s postoperativnom boli i upotrebom analgetika u oftalmološkoj kirurgiji : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Čimbenici povezani s postoperativnom boli i upotrebom analgetika u oftalmološkoj kirurgiji : doktorska disertacija / Mladen Lešin ; mentorica Livia Puljak. -
Impressum
Split : M. Lešin, 2015. -
Materijalni opis
100 listova ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 77-88. - Summary.

SAŽETAK

Sažetak sustavnog pregleda literature

Uvod: Postoperativna bol je u oftalmološkoj kirurgiji zanemareno područje jer se smatra da oftalmološke operacije uzrokuju malo ili nimalo boli zbog ograničene kirurške traume.

Cilj ovog istraživanja bio je napraviti sustavni pregled literature o čimbenicima povezanim s postoperativnom boli i upotrebom analgetika u oftalmološkoj kirurgiji.

Metode: Sustavni pregled literature bio je napravljen u skladu sa smjernicama Centra za sustavne preglede i diseminaciju i PRISMA smjernicama.
Pretražene su sljedeće baze: MEDLINE, Scopus, PsycINFO i CINAHL, od najranijeg datuma do datuma početka
pretraživanja literature.

Rezultati: Pronađeno je 12 studija u 13 publikacija sa sveukupno 1515 ispitanika.
Prosječan broj ispitanika je bio 59.
Čimbenici povezani s pojačanom postoperativnom boli bili su ženski spol, duže trajanje operativnog zahvata, uzastopne operacije, vrsta operativnog zahvata, opća anestezija, slabije zadovoljstvo anestezijom i postoperativna mučnina.
Čimbenici povezani s povećanom upotrebom analgetika bili su vrsta operativnog zahvata, vrsta anestezije i slabije zadovoljstvo anestezijom.
Sve studije osim jedne bile su opažajne i sve osim jedne koristile su statističke postupke koje nisu dozvoljavale analizu neovisnih čimbenika.
Koristili su se različiti alati za mjerenje intenziteta boli što ih je činilo heterogenima i teže usporedivim.

Samo 25 % ih je koristilo numeričku ljestvicu. 42% ih je mjerilo intenzitet boli dulje od prvog postoperativnog dana. 33% objavljenih istraživanja analiziralo je sociodemografske čimbenike, ali sve su te studije analizirale samo spol i dob.
Nije pronađeno ni jedno istraživanje o psihološkim čimbenicima povezanim s intenzitetom i trajanjem postoperativne boli i upotrebom analgetika.

Zaključak: Rezultati ovog sustavnog pregleda su pokazali da intenzitet boli treba mjeriti više puta neposredno nakon operacije, a kasnije svaki dan do prestanka boli, da treba koristiti numeričku ljestvicu za procjenu intenziteta boli, uključiti u istraživanja dovoljan broj bolesnika i koristiti statističke metode za utvrđivanjem neovisnih čimbenika.U budućim istraživanjima bi trebalo obratiti pozornost na sociodemografske i psihološke čimbenike.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1472
U čitaonici!
D 2015 LEŠ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306