Učestalost celijakije u oboljelih od oralnoga lihen planusa : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Učestalost celijakije u oboljelih od oralnoga lihen planusa : doktorska disertacija / Livia Cigić ; [voditelji rada Dolores Biočina Lukenda, Miroslav Šimunić]. -
Impressum
Split : L. Cigić, 2015. -
Materijalni opis
82 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 74-81. - Abstract: The prevalence of celiac disease in patients with oral lichen planus.

SAŽETAK

Cilj
Cilj istraživanja je bio ispitati učestalost celijakije u oboljelih od oralnoga lihen planusa (OLP) u odnosu na osobe sa zdravom sluznicom usne šupljine.

Materijal i metode
U serumima 89 pacijenata s OLP-om i 89 osoba sa zdravom sluznicom usne šupljine određena je razina protutijela na tkivnu transglutaminazu (anti-tTG) i na glijadin (AGA).
Kod svih pacijenata učinjena je i HLA-tipizacija.
U pacijenata s pozitivnim protutijelima učinjena je biopsija dvanaesnika kako bi se patohistološkim nalazom potvrdila dijagnoza celijakije.

Rezultati
Celijakija je dijagnosticirana u 12 pacijenata (13,48%) s oralnim lihen planusom.
Statistički značajna razlika između dva različita oblika OLP-a, retikularnog i erozivnog, pokazala se za IgA tTG (P=0,008).
Učestalost HLA DQ2 i DQ8 bila je veća u oboljelih od OLP-a nego u kontrolnoj skupini.

Zaključak
Učestalost celijakije veća je u oboljelih od OLP-a u odnosu na osobe sa zdravom sluznicom usne šupljine te u odnosu na opću populaciju.
IgA tTG bi mogao biti vrijedan dijagnostički marker u probiru na celijakiju u oboljelih od OLP-a.

Inv.br.
Info
Signatura
X1719
U čitaonici!
D 2015 CIG
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306