Analiza leukocitnih biljega CD15s i CD11b u krvi štakora, te glikosfingolipida CD77 i glikofosfoproteina CD34 u bubrezima, srcu i plućima štakora u hiperbaričnim uvjetima : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Analiza leukocitnih biljega CD15s i CD11b u krvi štakora, te glikosfingolipida CD77 i glikofosfoproteina CD34 u bubrezima, srcu i plućima štakora u hiperbaričnim uvjetima : doktorska disertacija / Danka Đevenica ; [voditelj rada Vedrana Čikeš Čulić]. -
Impressum
Split : D. Đevenica, 2017. -
Materijalni opis
71 list : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 48-64. - Summary.

SAŽETAK

Uvod: Cilj ovog istraživanja bio je odrediti učinak hiperbaričnog tretmana (HB) na leukocitne proupalne biljege CD15s i CD11b.
Dodatno, istraživanje opisuje promjene u izražaju CD77 i CD34 biljega na stanicama bubrežnog, plućnog i srčanog tkiva nakon hiperbaričnog tretmana.

Materijali i metode: Izražaj CD11b i CD15s na leukocitima, kao i CD77 i CD34 biljega na suspenziji stanica bubrežnog, plućnog i srčanog tkiva u životinja nakon hiperbaričnog tretmana i u kontrolnim životinjama, određen je protočnom citometrijom.

Rezultati: Hiperbarični tretman je statistički značajno povećao postotak leukocitnih CD15s+CD11b- stanica (od 1.71 ± 1.11 do 23.42 ± 2.85, P < 0.05).
Hiperbarični tretman je statistički značajno smanjio postotak CD77+CD34- i CD77+CD34+ stanica u bubrežnom tkivu (od 16.35 ± 5.5 do 4.48 ± 1.28, P < 0.05).
Hiperbarični tretman je statistički značajno povećao postotak CD34+ stanica u plućnom tkivu (od 3.27 ± 2.01 do 11.92 ± 6.22, P < 0.05).
Naše istraživanje je prvo koje je pokazalo utjecaj hiperbaričnog tretmana na CD34+ stanice u srčanom tkivu kod štakora.

Zaključak: Naši rezultati povećanog postotka endotelnog liganda CD15s+ na leukocitima, nakon hiperbaričnog tretmana, upućuju na njegovu ulogu u procesima oštećenja endotela.
Pronaši smo također značajni porast postotka CD34+ stanica u srčanom tkivu kao i postotka CD34+ stanica u plućnom tkivu nakon hiperbaričnog tretmana, što može biti posljedica mehanizama oporavka oštećenog endotela usljed hiperoksije.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1720
U čitaonici!
D 2017 ĐEV
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306